.

04 Julai 2013

HADIAH PAHALA KEPADA ORANG TELAH MENINGGAL DUNIA

SOALAN

Orang sering kirim doa, alfatihah, Surah Yasin, dll. Apakah ibadat badaniah seperti solat, puasa, bacaan al-Quran dan zikir memberi pahala kepada si mati?

JAWAPAN
Terdapat perbezaan dalam masalah ini, iaitu:

Golongan Pertama:
Abu Hanifah, Ahmad, jumhur ulama’ salaf dan golongan Asya’irah - mereka berpendapat bahawa pahala dari ibadat badaniah sampai kepada si mati.

Dalil:
Golongan ini berhujjah dengan dalil al-Quran, al-Sunnah, al-Ijma’ dan Qias yang benar. Dalil-dalil mereka adalah sebagai berikut:

Dalil yang menunjukkan bahawa istighfar orang yang hidup memberi manfaat kepada orang yang telah mati.

Firman Allah Ta’ala,

Dan orang-orang (Islam) yang datang kemudian daripada mereka (berdoa dengan) berkata: "Wahai Tuhan Kami! Ampunkanlah dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam iman..". (Surah al-Hasyr: 10)

Ayat di atas menunjukkan Allah Ta’ala memberi pujian kepada mereka yang beristighfar untuk kaum muslimin sebelum mereka.
Dalil yang menunjukkan bahwa doa orang hidup sampai kepada orang mati ialah dengan ijmak kaum muslimin tentang pensyari’atan doa untuk si mati di dalam solat jenazah.

Doa-doa untuk si mayat dalam solat jenazah terlalu banyak. Begitu juga doa kepadanya selepas dikuburkan, antaranya ialah sebuah hadis yang tersebut dalam sunan Abi Daud:

Dari Uthman bin Affan r.a., katanya: Adalah Rasulullah s.a.w. apabila selesai mengebumikan mayat, baginda berdiri atasnya, lalau berkata: "Mohonlah keampunan untuk saudaramu, dan pohonlah ketetapan untuknya. Maka sesungguhnya dia sekarang sedang disoal."

Terdapat juga di dalam Sahih Muslim:

Ertinya: Dari Aisyah r.a.: Aku bertanya Nabi s.a.w.: Bagaimana ucapan apabila memohon keampunan (istighfar) untuk ahli kubur? Baginda bersabda: Engkau katalah: Salam sejahtera atas ahli kubur dari kaum mukmin dan muslim. Dan semoga Allah merahmati orang yang terdahulu dan terkemudian dari kami dan kamu. Dan kami insyaallah akan menyusulmu."
Dalil mengenai pahala sedekah kepada si mati seperti yang terdapat di dalam Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim:
Mengenai sampai pahala puasa pula ialah sebagaimana hadis yang terdapat di dalam Sahih al-Bukhari dan Muslim:

Hanya di dalam masalah ini, Imam Abu Hanifah berpendapat bahawa puasa yang ditinggalkan oleh si mati tidak dapat digantikan dengan puasa sebagaimana yang disebutkan pada hadis di atas. Beliau mengatakan puasanya perlu diganti dengan memberi makan sebagaimana yang terdapat di dalam hadis Ibnu Abbas.

Mengenai sampainya pahala haji, al-Bukhari telah meriwayatkan sebuah hadis daripada Ibnu Abbas r.a.:
Qias.

Pertama - telah maklum bahwa pahala untuk satu-satu amalan adalah menjadi hak pengamal itu sendiri. Selanjutnya jika dia menghibahkan (memberikan) pahala yang dimilikinya itu kepada saudaranya sesama Islam, sudah tentu dibolehkan tanpa ada halangan. Hal ini samalah seperti seandainya dia memberikan suatu barang daripada hartanya kepada saudaranya semasa hayatnya.

Kedua - syari’at Islam dengan jelas telah menegaskan bahawa pahala puasa sampai kepada si mati menunjukkan bahwa pahala bacaan al-Quran dan ibadat badaniah lainnya juga sampai kepada si mati. Dari satu sudut pula cuba kita lihat, bahawa ibadat puasa yang amalannya amat berat sekali iaitu dengan menahan diri daripada makan, minum dan lainnya dengan disertai oleh niat

SUMPAH BATAL DENGAN KAFARAH

Fikrah Dr. Salam

SOALAN

Antara saya dan pasangan berlaku pertengkaran kecil baru-baru ini. Berikutan itu, saya menghantar satu SMS untuk memberi kepercayaan kepadanya. Ia berbunyi seperti: ‘Saya berjanji dan bersumpah jika terjadinya perkara begini lagi, maka dengan ini gugur hubungan kita.’

Bagaimanapun, pasangan saya tidak bersetuju dengan SMS yang saya berikan itu. Mohon perjelasan Dr, adakah ini dikira taklik dan jika benar, bagaimanakah untuk saya membatalkan taklik ini? Bantuan Dr amat dihargai.

Abidurrahman
Kuala Lumpur


JAWAPAN

Cerai taklik ialah perceraian yang dikaitkan dengan sesuatu syarat ditetapkan. Kata-kata di atas termasuk dalam kategori taklik cerai. Ia juga dibuat dalam bentuk sumpah.

Anda boleh membatalkan sumpah berkenaan. Cuma ia perlu dibayar kafarah (kifarat) sumpah apabila sumpah dibatalkan.

Termasuk dalam kafarah sumpah ialah sama ada anda (memilih) memberi makan 10 orang miskin, memberi mereka pakaian atau memerdekakan seorang hamba.

Sekiranya anda tidak mampu melakukan satu daripadanya, hendaklah berpuasa sebanyak tiga hari sebagai ganti.

Hal ini dijelaskan dalam ayat al-Quran, maksudnya: “Kamu tidak dikira salah oleh Allah mengenai sumpah kamu yang tidak disengajakan, tetapi kamu dikira salah oleh-Nya dengan sebab sumpah yang sengaja kamu buat.

“Dendanya ialah memberi makan 10 orang miskin daripada jenis makanan sederhana yang kamu berikan kepada keluarga kamu atau memberi pakaian untuk mereka atau memerdekakan seorang hamba.

“Kemudian sesiapa yang tidak dapat, maka hendaklah dia berpuasa tiga hari. Yang demikian itu ialah denda sumpahmu apabila kamu bersumpah.

“Dan jagalah sumpah kamu. Demikianlah Allah menerangkan kepada kamu ayat-Nya supaya kamu bersyukur.”
(Surah al-Ma’idah, ayat 89)

PERBANDINGAN 4 MAZHAB - WUDHU' BATAL SENTUH WANITA

SOALAN

Apakah menyentuh wanita membatalkan wudhu'?


JAWAPAN
Dalam hal ini ada 2 pendapat:

Pendapat pertama : tidak membatalkan wudhu'
Hanafi: Menyentuh kulit perempuan ajnabi tidak membatalkan secara mutlak, meski dengan tujuan talazzuz atau merasainya ketika bersentuhan.

Dalil:
"Atau jika kamu (lelaki) menyentuh (laamastum) perempuan." (al-Maidah:6)

a. Hanafi menafsirkannya laamastum dengan jimak, bukan bersentuhan
b. Rasulullah saw disentuh Aisyah ketika solat malam, tapi beliau tetap melangsungkan solatnya (HR Muslim).

Demikian pula bahwa Rasulullah saw mencium istrinya kemudian pergi ke masjid dan solat tanpa wudhu' lagi (HR. Ahmad dan Al-Arbaah)

Pendapat kedua : membatalkan wudhu'

Mazhab Syafi'i, hukumnya batal secara mutlak (tanpa syarat). Ini termasuk dengan isteri sendiri.


Mazhab Maliki: Menyentuh kulit perempuan ajanabi (asing/bukan muhrim) membatalkan wudhu' jika dengan tujuan `talazzuz' (berlazat-lazat), atau mendapat kelazatan ketika bersentuhan.


Dalil
"Atau jika kamu (lelaki) menyentuh (laamastum) perempuan." (al-Maidah:6)
Mereka menafsirkan laamastum (mulamasah) pada ayat di atas- dengan maksud bersentuhan (al-lams)

Manakala Maliki menghimpunkan hujah-hujah yang dikemukakan oleh ulamak syafi'i dan hanafi.

(lihat: Dr Muhamad Bakar Ismail di dalam al-Feqh al-Wadhih minal Kitab was Sunnah, vol 1, hal 62)