.

30 November 2009

ZAKAT MENGATASI HUTANG

Sumber: Utusan Melayu, Agama

SOALAN

Saya mula bekerja dari tahun 2000 dan berpendapatan tetap sekitar RM3,000 sebulan, itu pun setelah dicampur dengan elaun dan kerja lebih masa.

Tetapi, pendapatan saya itu tidak pernah mencukupi untuk menampung perbelanjaan keluarga saya, iaitu seorang isteri dan empat orang anak. Saya kerap berhutang di sana sini. Maka, apakah saya masih perlu membayar zakat?

JAWAPAN

Saudara, tahniah di atas kesedaran saudara untuk berzakat. Mudah-mudahan Allah SWT melorongkan kehidupan yang lebih baik asbab keinginan saudara untuk berzakat, insya-Allah.

Sebenarnya, kaedah mengira zakat pendapatan ini ada tiga, iaitu
(1) Tanpa tolakan;
(2) Tolakan asas seperti mana Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) dan
(3) Tolakan sebenar berdasarkan enam keperluan asas manusia.
Walau bagaimanapun, amalan di Malaysia adalah pada kaedah kedua, kerana ia tidak terlalu berat dan tidak pula terlalu ringan sehingga seseorang terlepas daripada zakat. (Saya akan memperincikan perihal ini dalam penulisan akan datang, insya-Allah).

Mari kita merujuk kepada kaedah kedua dan kita andaikan seperti mana berikut:

Pendapatan pada tahun 2008 > RM3,000 x 12 bulan > RM36,000.00

Tolakan asas seperti LHDN pula, Diri RM8,000; Isteri RM3,000; Anak-anak (katakan 4 orang) RM4,000; KWSP (11%) RM3,960 ditambah dengan tolakan Tabung Haji (katakan setahun) RM600 dan pemberian kepada emak ayah (katakan setahun) RM2,400, maka jumlahnya RM25,360 setahun. Maka, Pendapatan - Tolakan > RM10,640 x 2.5% > RM266

Nilai RM266 itulah zakat saudara dalam tempoh setahun dan jika dibahagi 12 bulan baharu RM22.10 sebulan. Tidak membebankan, bukan?

Sebenarnya, zakat yang kita keluarkan itulah sebagai taruhan dan jaminan bagi kita demi mendapat keberkatan daripada Allah SWT. Ini kerana, Allah SWT telah berjanji di dalam al-Quran untuk memberikan keberkatan hidup bagi mereka yang berzakat dan bersedekah, misalnya: Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkat daripada langit dan bumi. (al-A'raaf: 96).

Hakikatnya, berzakat adalah bukti ketakwaan maka layaklah Allah SWT datangkan berkat kepada kita.

Begitu juga dengan janji Nabi Muhammad SAW: Asma' r.ha menerangkan bahawasanya Rasulullah SAW bersabda (kepada Asma'): Nafkahkanlah dan janganlah kamu menyempitkan sedekah yang menyebabkan Allah menyempitkan (tidak mengeluarkannya) untuk kamu. Dan janganlah kamu menyembunyikan sesuatu dalam bungkusan yang kerananya Allah memutuskan berkatnya dan kesuburannya. (riwayat al-Bukhari dan Muslim). Wallahu a'lam.

BUKAN ISLAM BOLEH MAKAN DAGING KORBAN KETIKA DARURAT

Sumber: Utusan melayu, Agama

SOALAN

SETIAP tahun umat Islam di negara kita menjalankan ibadat korban. Bolehkah daging korban ini dimakan oleh orang bukan Islam?

JAWAPAN

Pendapat umum dan amalan orang Islam di Malaysia mengatakan daging korban tidak boleh diberi makan kepada bukan Islam. Namun, kita boleh merujuk kepada pendapat dikemukakan ulama mazhab lain dalam isu ini. Kita dapat mengesan pelbagai pendapat dengan hujah masing-masing. Melalui pendapat itu umat Islam mungkin dapat menemui jalan keluar daripada isu ini.

Penulis Kitab Kasyf al-Qina menyatakan mazhab Maliki berpendapat makruh memberi makan daging korban kepada orang Yahudi dan Nasara. Mazhab Hambali pula mengharuskan memberi hadiah daging korban sunat kepada bukan Islam, tidak harus menghadiahkan daging korban wajib kepada mereka.

Al-Majmu' Syarh al-Muhazzab, disebutkan bahawa Ibn al-Munzir menyatakan ulama sepakat daging korban boleh diberi makan kepada fakir miskin Islam, namun mereka khilaf mengenai memberi makan daging korban kepada fakir miskin kafir ahli zimmah.

Imam Hasan al-Basri memberi keringanan mereka memakannya. Abu Thur juga berpendapat demikian. Disebutkan juga Imam Malik lebih suka ia diberi makan kepada selain fakir miskin bukan Islam. Al-Laith menganggapnya makruh, namun berpendapat jika dimasak harus diberi makan kepada mereka berserta fakir miskin Islam.

Ibn Qudamah dalam al-Mughni wa al-Syarh al-Kabir dan Shamsuddin al-Syarbini dalam al-Iqna' menukilkan bahawa mazhab Maliki berpendapat makruh menghadiahkan dan memberi makan daging korban kepada orang Yahudi dan Nasrani.

Mazhab Hambali, al-Hasan al-Basri, Abu Thur, berpendapat harus memberi hadiah dan memberi makan daging korban kepada orang bukan Islam daripada kalangan kafir zimmi, daging korban sunat. Namun daging korban wajib, seperti korban nazar haram diberi kepada orang bukan Islam.

Hukumnya sama dengan hukum zakat dan kifarat sumpah. Mazhab Syafie pula berpendapat tidak boleh memberi hadiah dan memberi makan orang bukan Islam daging korban, sama ada korban sunat atau korban wajib.

Ibn Hazm daripada Mazhab Zahiriyah dalam kitabnya al-Muhalla menyatakan bahawa tuan punya korban boleh memberi makan kepada orang kaya dan orang bukan Islam atau dia menghadiahkan sedikit daripadanya.

Berdasarkan pendapat itu, kesimpulan yang boleh dibuat:

* Mazhab Syafie berpendapat haram memberi makan daging korban sunat atau wajib kepada bukan Islam.

* Mazhab Maliki berpendapat makruh memberi makan daging korban sunat kepada bukan Islam dan tidak harus (haram) memberi mereka makan daging korban wajib, seperti korban yang dinazarkan, sama seperti hukum zakat.

* Mazhab Hambali berpendapat harus menghadiahkan daging korban sunat kepada orang bukan Islam dan haram menghadiahkan kepada mereka daging korban wajib.

*l Semua ulama mazhab sepakat (ijmak) memberi atau memberi makan daging korban atau akikah wajib kepada bukan Islam adalah haram.

Ini bererti hanya ulama Mazhab Syafie sahaja yang berpendapat daging korban sunat atau wajib haram diberi atau diberi makan kepada bukan Islam. Manakala ulama dari mazhab lain berpendapat harus memberi mereka makan daging korban sunat, tidak harus jika korban wajib.

Jika kita ingin mengundang orang bukan Islam makan kenduri atau ingin menghantar sepinggan lauk daging korban ingin saya sarankan agar beli sekilo dua daging dan dicampurkan dengan daging korban ketika masak. Bila dicedok lauk untuk hidangan bagi yang tetamu kita yang bukan beragama Islam itu, anggaplah daging yang dicedok itu daripada daging yang dibeli dipasar bukan daging korban.

Ini merupakan jalan keluar dan dapat meraikan jiran tetangga dan kawan-kawan yang bukan beragama Islam. Dengan demikian tidaklah orang terasa tersinggung kerana Islam tidak bersifat rahmat kepada mereka.

Melainkan keadaannya darurat seperti di Padang, pada tahun 2004 di Aceh, di mana sahaja sekiranya suasana darurat maka daging-daging korban boleh diagihkan kepada orang bukan Islam. Pengalaman saya di Mekah, pada hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah akan berlaku lambakan daging-daging korban di tempat-tempat melakukan ibadah korban.

Keadaan ini mendesak pihak berkuasa tempatan melantik syarikat untuk menguruskan pembungkusan daging-daging tersebut dan dihantar ke negara-negara yang lebih memerlukan terutamanya ke kawasan Afrika, yang pastinya penduduknya tidak semua orang Islam. Daripada membazir dan dibuang lebih baik dimanfaatkan anak Adam. Sekiranya keadaan darurat diharuskan memberi daging korban kepada orang bukan Islam.

GOLONGAN HALAL LIHAT AURAT WANITA

Datuk Dr Mashitah Ibrahim

SOALAN
SAYA ingin bertanya, siapakah orang yang dimaksudkan dalam surah di bawah di zaman kita sekarang? (pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak yang belum mengerti tentang aurat wanita).

Maksudnya: Dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti mengenai aurat wanita. (Al-Nur:31).

ALINN
Kuala LumpurJAWAPAN
Ayat ini sebenarnya berbicara mengenai aurat wanita, pada siapa boleh dinampakkan perhiasan mereka. Antara yang harus ialah pelayan lelaki atau orang gajian yang tiada keinginan; tiada nafsu syahwat , tidak berminat melayan kehendak nafsu pada wanita.

Elok kita merujuk pada Tafsir Ibn Kathir mengenai tafsiran ini di mana ia ditafsirkan lelaki yang sudah tiada kehendak nafsu syahwat kerana sudah tua atau mati pucuk atau lemah akal atau miskin papa dan rendah kedudukan sosialnya serta tidak berdaya menaikkan nafsunya atau yang boleh memikirkan perkara keji terhadap wanita.

Ibn Kathir kemudian memberi penjelasan berikut yang diberikan oleh beberapa mufasirin dan ulama mengenai perkara ini yang menunjukkan lelaki manakah yang dimaksudkan oleh ayat ini :

Ibn Abbas: Maksud ayat ini ialah seorang lelaki yang lurus dan tidak minat terhadap wanita. Mujahid: Seorang yang bodoh yang hanya memerlukan makanan dan tiada keinginan terhadap wanita. Ikrimah; Mukhanas yang tiada lagi keinginan diri.

Dalam kitab tafsir lain pula Qatadah menafsirkan sebagai lelaki miskin yang hanya membuat hubungan denganmu kerana memerlukan sara hidupnya. Al Sha'bi pula mengatakan seorang yang rendah pangkatnya dan mengharap sepenuh kepada tuannya dan tidak berani memandang dengan pandangan jahat kepada wanita di dalam rumah tuannya.

Ibnu Zaid pula berpandangan seseorang yang tinggal lama dengan satu keluarga sehingga ia dianggap ahli keluarga itu dan diperbesarkan di dalam rumah itu dan tiada keinginan terhadap wanita dalam rumah itu. Dia ada di situ hanya kerana perlukan sara hidup daripada keluarga itu.

Anak yang belum faham mengenai aurat wanita ini tidak disebut umurnya berapa, ia bergantung pada keadaan dia dibesarkan. Biasanya ialah yang berumur 10 tahun ke bawah, namun dalam zaman yang serba canggih ini jika mereka lebih terdedah mengenai wanita, gunakan budi bicara untuk mengukurnya.

SERUMAH BUKAN ISLAM

Datuk Dr Mashitah Ibrahim

SOALAN

SAYA adalah anak kepada seorang mualaf. Ibu saya bercerai dengan ayah sejak saya kecil lagi. Sejak itu saya tinggal berjiran dengan keluarga ibu yang bukan Islam. Nenek saya sering memasak untuk kami ketika ibu sibuk bekerja. Kadangkala kami sekeluarga akan makan masakan nenek bersama-sama ahli keluarga bukan Islam yang lain.


Adalah makanan yang kami makan itu halal? Kadangkala nenek saya memasak makanan haram seperti daging babi di tempat sama ketika dia masak masakan untuk kami walaupun tidak menggunakan peralatan memasak yang sama?

Nenek saya ada membela anjing dan apakah hukumnya jika kami sekeluarga bermain-main dengan anjing itu tanpa bersentuhan dengan anjing itu? Datuk saya ada meninggalkan tanah pusaka untuk ibu saya, apakah hukum ibu saya menerima harta berkenaan?

Bagaimana saya hendak menjaga aurat saya di rumah sedangkan semua ahli keluarga saya bukan Islam? Apakan hukumnya makan bersama orang yang makan masakan seperti babi walaupun kita tidak menyentuh makanan itu?

GADIS MUSYKIL
Kelantan


JAWAPAN

Apa yang penting sekarang sebagai seorang muslim ialah saudara memastikan yang saudari makan makanan yang halal tidak kira sama ada saudari makan di rumah atau bersama keluarga bukan islam.

Jika makanan tidak dimasak dengan menggunakan peralatan yang sama dengan benda haram ia boleh dimakan.

Pastinya nenek terpaksa memasak di dapur yang sama tetapi dia faham juga mengenai makanan haram sehinggakan dia tidak mencampur peralatan yang digunakan.

Jika terpaksa makan bersama dalam keadaan yang tidak dapat dielakkan kerana berada dalam satu rumah, peliharalah diri daripada makanan haram.

Anjing dikira sebagai najis jika menyentuhnya. Pastikan saudari membasuhnya dengan samak air tanah bagi membersihkan najis ini jika tersentuh.

Seorang Islam tidak boleh mewarisi atau mewariskan harta pusaka daripada orang bukan islam tetapi dia boleh menerima hadiah dan pemberian daripada mereka. Aurat adalah tuntutan Islam untuk dijaga. Sebagai saudara baru buatlah sekadar yang termampu dulu.

DUIT BISNES HALAL JIKA IKUT ISLAM

Dr Abdul Salam Muhammad Shukri


SOALAN
SAYA membeli barang dengan harga murah dan menjualnya dengan harga yang tinggi sedikit.

Contohnya, membeli minyak wangi yang harganya RM30 kemudian menjualnya dengan harga RM45. Adakah duit yang saya dapat itu halal?

ROS MUSA
Kuala Lumpur


JAWAPAN
ISLAM menggalakkan kegiatan ekonomi termasuk dalam bidang perniagaan, perusahaan dan pertanian. Islam melarang dan mencegah umatnya meminta-minta dan menganggur.

Dalam menjalankan perniagaan, Islam meletakkan syarat tertentu dalam berjual beli. Syarat itu meliputi pihak yang terbabit iaitu penjual dan pembeli, barangan jualan serta akad.

Pihak yang terbabit hendaklah sempurna kapasiti, cukup umur dan reda. Barang jualan pula mestilah sah menurut undang-undang, ada nilai, jumlah, kualiti dan jenis, wujud, dimiliki penjual, mampu diserah, tiada monopoli dan tidak menyembunyikan aib.

Akad yang dibuat hendaklah difahami, diterima, berlaku dalam satu majlis dan semua pihak terbabit kekal mempunyai kelayakan semasa akad dilakukan (Lihat, Zaharuddin Abd Rahman, 2008: 16).

Dengan menepati syarat jual beli dalam Islam, keuntungan yang diperoleh menjadi halal. Begitu juga dengan duit yang anda peroleh dalam perniagaan anda, ia halal apabila memenuhi syarat jual beli di atas.

Mengenai harga yang ditetapkan dalam menjual suatu barangan, ia hendaklah mengikut harga pasaran semasa supaya tidak berlaku ketidakadilan.

IBU TIDAK BOLEH PAKSA ANAK KAHWIN

Dr Abdul Salam Muhammad Shukri

ADAKAH Islam membenarkan seorang ibu memaksa anaknya berkahwin dengan orang yang tidak dipersetujui anaknya?

GADIS BUNTU
Kuala Lumpur


JAWAPAN
ISLAM tidak memberi kebenaran kepada ibu untuk memaksa anak perempuannya berkahwin dengan sesiapa pun lebih-lebih lagi orang yang tidak dipersetujui anaknya.

Dalam Islam, hanya wali daripada ahli keluarga lelaki berhak memberi kebenaran berkahwin. Wali terbahagi dua, wali mujbir iaitu bapa atau datuk daripada sebelah bapa hingga ke atas kepada seseorang gadis dan wali bukan mujbir iaitu wali-wali selain daripada bapa dan datuk atau semua wali bagi janda.

Secara umumnya, wali mujbir boleh mengahwinkan anak perempuannya yang masih dara, baik yang sudah cukup umur atau belum cukup umur tanpa perlu meminta izin gadis terbabit.

Bagaimanapun, terdapat syarat tertentu perkahwinan dapat dilangsungkan, antaranya tidak ada permusuhan antara wali mujbir dengan gadis, tiada juga permusuhan antara gadis dengan lelaki yang akan dinikahinya, pasangan lelaki dengan perempuan itu sekufu dan mas kahwin kepada gadis sanggup dibayar pengantin lelaki.

Walaupun begitu, wali mujbir disunatkan untuk meminta izin terlebih dulu daripada anak gadisnya. Tanda setuju termasuk diam atau tersenyum. Sekiranya wali terbabit bukan wali mujbir, wali mestilah meminta izin terlebih dulu daripada gadis.

24 November 2009

BERHATI-HATI MOHON SUMBANGAN

Sumber: Utusan Malaysia, Agama

SOALAN

ADAKAH kita dibolehkan menerima dan memohon sumbangan ikhlas daripada orang perseorangan atau syarikat-syarikat yang selalu berurusan contohnya dalam urusan perbankan dan saham amanah?

Hadiah tersebut adalah dalam bentuk hamper dan orang perseorangan yang diterima dalam bentuk wang tunai secara sumbangan ikhlas.

JAWAPAN

Islam menggalakkan umatnya untuk menderma atau menghulurkan sumbangan kerana ia memberi kesan positif dalam sebuah kehidupan bermasyarakat.

Perlakuan yang berlaku antara dua pihak iaitu golongan yang memohon atau menerima sumbangan dengan penyumbang sumbangan akan memupuk kesatuan, perasaan saling bantu-membantu dan wujudnya tautan kasih-sayang dan mahabbah sesama mereka.

Firman Allah yang bermaksud: Dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa (maksiat) dan pencerobohan... (al-Maidah: 2)

Pelbagai faktor yang mendorong seseorang mencari bantuan atau sumbangan. Faktor-faktor tersebut ada yang bersifat tetap dan ada pula yang bersifat mendadak atau tidak diduga. Contohnya:

1) Faktor ketidakupayaan, kefakiran, dan kemiskinan yang dialami oleh orang-orang yang mengalami kesulitan untuk memenuhi keperluan keluarga seharian.

Mereka memang tidak mempunyai gaji tetap atau sumber-sumber kehidupan yang lain. Mereka sendiri tidak memiliki keterampilan atau keahlian khusus yang dapat mereka manfaatkan untuk menghasilkan wang. Seumpama mereka ialah anak-anak yatim, golongan kurang upaya yang tidak mampu berkerja.

2) Faktor kegawatan ekonomi dihadapi oleh golongan yang mengalami kerugian harta cukup besar.

Contohnya seperti para pengusaha yang muflis. Mereka memerlukan bantuan kerana sedang mengalami kesulitan ekonomi secara mendadak sehingga tidak mampu membiaya keluarganya.

3) Faktor musibah yang menimpa suatu keluarga atau masyarakat seperti kebakaran, banjir, gempa bumi, penyakit menular mengakibatkan mereka terpaksa memohon bantuan atau sumbangan.

4). Faktor-faktor yang tidak disangka-sangka seperti golongan yang secara mendadak harus menanggung hutang kepada berbagai pihak tanpa sanggup membayarnya, menanggung anak yatim dan seumpamanya.

Pada prinsipnya, Islam menggalakkan umatnya mendapatkan sesuatu dari sumber yang bersih dan jauh dari sumber syubhat. Nabi SAW juga menganjurkan kita untuk berusaha dan mencari sumbangan dalam apa saja bentuknya, selama ia halal dan baik, tidak ada syubhat, tidak ada keharaman dan tidak dengan meminta-minta.

Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak sekali-kali menerima kecuali suatu yang baik sahaja. (riwayat Ahmad, Muslim dan al-Tirmidzi)

Sebagai umat Islam, kita juga disunnahkan untuk ta'affuf (memelihara diri daripada meminta-minta). Hal ini sebagaimana yang firman Allah yang bermaksud: (Apa yang kamu infakkan adalah) untuk orang-orang fakir yang terhalang (usahanya kerana jihad) di jalan Allah sehingga dia tidak dapat berusaha di bumi; (orang lain) yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya kerana mereka menjaga diri (dari minta-minta). Engkau (Muhammad) mengenal mereka dari ciri-cirinya, mereka tidak minta secara paksa kepada orang lain. Apa pun harta yang baik yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. (al-Baqarah: 273).

Rasulullah SAW sangat menggalakkan sikap suka memberi, sama ada atas nama sedekah, hadiah, sumbangan, hibah atau sebarang bantuan dan pertolongan.

Hal ini disebutkan dalam sabda baginda yang bermaksud, Nabi SAW suatu hari keluar untuk mengerjakan sembahyang hari raya, lalu baginda bersembahyang dua rakaat. Dan baginda tidak pernah melakukan sembahyang (hari raya) sebelum ia diperintahkan dan sekalipun selepasnya. Kemudian baginda dan bersamanya Bilal pergi ke tempat sekumpulan perempuan dan menyuruh mereka agar bersedekah, maka (atas perintah itu) seorang perempuan menanggalkan gelang dan kalungnya untuk disedekahkan. (riwayat Al-Bukhari)

Kesimpulannya boleh memohon dan menerima sumbangan berbentuk wang tunai daripada individu perseorangan atau sesiapa sahaja yang tidak mempunyai kepentingan peribadi.

Begitu juga boleh memohon dan menerima sumbangan daripada syarikat atau agensi dengan syarat bentuk sumbangan yang dimohon atau diterima itu selamat dari unsur haram dan tidak menimbulkan fitnah (orang lain menganggap ia rasuah).

Golongan yang menyumbang dengan rela hati memberi sumbangan tersebut dan golongan yang memohon dan menerima sumbangan berbesar hati dan bersyukur.

Dinasihatkan agar pihak mengelakkan diri daripada memohon sumbangan dari individu perseorangan dan syarikat-syarikat yang berkepentingan di sebalik sumbangan itu yang diberikan.

Jika sumbangan yang diterima tersebut akan merosakkan syiar Islam, mengakibatkan keburukan semakin bertambah, rasuah berleluasa maka diharamkan untuk memohon apatah lagi menerimanya.

WANITA MENYESAL SUMPAH ENGGAN KAHWIN

Datuk Dr Mashitah Ibrahim

SOALAN

SAYA ada masalah mengenai sumpah yang pernah saya buat lima tahun lalu. Saya pernah bertunang dan terlalu kecewa apabila hubungan kami putus di tengah jalan. Namun hati saya masih sayang padanya dan tidak sanggup kehilangannya hinggakan saya bernekad di dalam hati untuk tidak menerima orang lain dalam hidup saya.

Saya sanggup tidak berkahwin seumur hidup kerana terlalu sayangkannya. Selalu saya berdoa dan merayu pada Allah SWT agar diberi ketenangan dan hidayah. Saya bangun malam dan berdoa kepada Allah SWT supaya ditutup pintu hati saya kepada lelaki lain.


Pernah saya bersumpah atas nama Allah supaya tidak ditemukan saya jodoh lain selain dia. Namun kini saya menyesal kerana mengikut hati dan kesedihan yang lalu.

Soalan saya ialah, adakah saya berdosa kerana bersumpah atas nama Allah? Adakah sumpah saya diterima dan dimakbulkan Allah SWT?

Macam mana saya nak tarik balik sumpah saya itu? Adakah dengan bertaubat iaitu sembahyang taubat itu memadai? Kalau tidak, adakah cara lain yang boleh saya lakukan?

Saya amat takut sekiranya sumpah saya itu benar-benar dimakbulkan Allah SWT. Saya risau kerana sehingga sekarang saya belum bertemu jodoh.

FIZA
Alor Star

JAWAPAN

Satu dari sifat manusia yang dijelaskan dalam al-Quran surah al-Israk ayat 11 ialah manusia itu terburu-buru mahukan perkara jadi segera. Ketika dia ditimpa kesusahan dia mudah gelisah serta tidak dapat mengendalikan diri sehingga menyumpah, mengeluh dan merasakan dugaan itu terlalu berat hinggakan dia akan berdoa sesuatu yang tidak baik untuk dirinya sendiri seperti mana dia berdoa kebaikan untuk dirinya juga.

Ini sifat yang sudah diketahui dan disebut al-Quran. Hanya iman dapat mengendalikan sikap ini. Latihlah diri mengurangi sifat ini.

Pada waktu susah dan ditimpa cubaan, jangan mudah tergesa-gesa atau terburu nafsu dan di waktu senang jangan mudah lupa diri terlalu gembira.

Jika sudah terlanjur menyumpah diri, banyakkanlah bertaubat memohon ampun daripada Allah.

Allah itu Maha Pengasih Maha Penyayang. Kadangkala sengaja doa kita dilambatkan atau tidak ditunaikan Allah kerana mahukan sesuatu yang lebih baik untuk diri kita. Mulai sekarang berdoalah untuk kebaikan diri.

ZAKAT PENDAPATAN

Datuk Dr Mashitah Ibrahim

SOALAN

SAYA ingin penjelasan mengenai zakat penggajian. Menurut Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) ia wajib dibuat.

Persoalannya kenapa cara pengiraannya hampir sama dengan sistem cukai pendapatan?

Bukankah zakat mesti cukup haul dan nisab.

Sedangkan gaji bulanan yang diterima akan digunakan untuk perbelanjaan harian.

MAZLAN
Klang


JAWAPAN

Muzakarah fatwa kali ke-31 bersetuju membuat keputusan zakat ke atas pendapatan penggajian wajib bagi orang yang mengeluarkan zakat.

Umat islam boleh mengeluarkan zakat dari pendapatan gaji dan jabatan hasil dalam negeri hendaklah memberi rebet zakat ke atas jumlah berkenaan.

Majlis Agama Islam Selangor (Mais) sudah mewartakan fatwa ini lalu ia menjadi wajib bagi negeri Selangor.

Pandangan yang mengatakan wajib ini dipegang oleh Dr Yusuf Qardawi yang mengatakan apabila cukup nisab perlu dikeluarkan zakat gaji tanpa mengira haul.

Pendapatan yang kena zakat ialah pendapatan bersih setahun selepas ditolak belanja keperluan asasi seperti perbelanjaan harian dan lain-lain perbelanjaan yang diharuskan oleh syarak.

Zakat itu boleh ditunaikan pada akhir tahun atau dibayar secara beransur-ansur setiap bulan seperti bayaran cukai pendapatan.

Jika selepas ditolak perbelanjaan yang harus gaji bersih tidak sampai nisab maka gaji tidak dikenakan zakat.

PUASA ENAM DAN PUASA QADA' TIDAK BOLEH SERENTAK

Dr Abdul Salam Muhammad Shukri

SOALAN

SEORANG sahabat saya menyatakan kita tidak boleh niat puasa ganti dan puasa enam dalam satu masa. Terdapat kekeliruan dan salah faham. Persoalannya jika saya niat puasa ganti dan puasa enam serentak adakah puasa itu tidak sah dan perlu berpuasa semula untuk menggantikan puasa Ramadan?

NAZIBAH,
Kedah

JAWAPAN

PUASA ganti (puasa qada) itu tetap sah walaupun terkeliru mengenai niat mengikut mazhab Shafie. Dengan itu anda tidak perlu menggantikan puasa Ramadan.

Menurut pandangan dalam mazhab Shafie niat puasa enam tidak boleh disertakan dengan puasa qada. Ini bersandarkan hadis setiap amalan berdasarkan niat. Dengan itu hendaklah dibezakan ibadat puasa Ramadan, puasa nazar, puasa kafarah, puasa qada dan puasa sunat. Bagaimanapun al-Suyuti berpendapat seseorang yang berniat puasa qada ketika Syawal boleh juga dikurniakan pahala puasa enam tanpa menjatuhkan niat itu. (lihat, http://www.muis.gov.sg/cms/uploadedFiles/MuisGovSG/News_Events/Ramada...).

HUKUM BACA SURAH YAASIN DI KUBUR

Dr Abdul Salam Muhammad Shukri

SOALAN

BAPA saudara saya memberitahu adalah satu dosa jika membaca surah Yasin di tanah perkuburan. Saya musykil kerana banyak orang kita berbuat demikian. Seperkara lagi, mengenai kain putih atau kuning yang melitupi batu nisan. Menurut bapa saudara saya, kita dilarang melakukannya kerana tiada apa pun yang akan melindungi si mati kecuali amalan ketika mereka hidup.

INGIN TAHU,
Selangor


JAWAPAN

PERKARA itu termasuk dalam perkara khilafiyah (perselisihan pendapat). Ada yang membenarkan amalan itu kerana tiada larangan khusus mengenainya dalam al-Quran dan hadis. Ada yang tidak membenarkan atas alasan tidak dilakukan Rasulullah. Kita dianjurkan supaya bersikap berlapang dalam dada dalam persoalan sedemikian.

Bagaimanapun, membaca al-Quran termasuk bacaan Yasin digalakkan. Ia mempunyai kedudukan tersendiri dalam tradisi kehidupan seorang Muslim. Contohnya, Rasulullah menggalakkan membaca Yasin ketika sakratul maut. Amalan membaca Yasin secara umum diterima dalam masyarakat Islam.

09 November 2009

FIDYAH IBU YANG TELAH MENINGGAL DUNIA

Sumber: JAKIM

SOALAN

Bagaimana nak saya laksanakan fidyah ibu saya yang baru meninggal?

JAWAPAN

Pewaris bertanggungjawab membayar fidyah puasa bagi arwah ibu/bapanya mengikut kemampuan.Pewaris boleh membayar fidyah bagi puasa yang ditinggalkan dalam tahun tersebut dan pembayaran fidyah itu hendaklah menggunakan harta si mati (jika ada).

Fidyah dibayar sebanyak 1 cupak Baghdadi (875gm, kira-kira RM 1.20) untuk 1 hari yang ditinggalkan pada tahun tersebut. Sekiranya melangkaui tahun, maka fidyah berganda menjadi 2 cupak untuk 1 hari yang ditinggalkan.Untuk mendapatkan keterangan yang lebih lanjut sila rujuk kepada pihak Baitulmal.

Jika pewaris sanggup mengqadha' puasa tersebut, maka dia hendaklah mengqadha'nya dalam masa yang sama. Jika telah melampaui tahun, pewaris juga boleh mengqadha'nya.

BADAL HAJI


Sumber: JAKIM

SOALAN

Badal Haji:
Ustaz/Ustazah, Mana satu kita dahulukan Ibu atau Ayah untuk kita badal haji,Kalau Ibu adakah Nas atau Dalilnya..

JAWAPAN

Hukum mengupah haji bagi si mati adalah harus. Sekiranya si mati mewasiatkan dan meninggalkan harta bagi mengerjakan haji untuknya maka humumnya adalah wajib.
Mengupah haji hukumnya wajib jika si mati berwasiat dan meninggalkan wang dan harta untuk tujuan tersebut. Jika tidak meninggalkan wang dan waris tiada mempunyai wang hukumnya harus sahaja.
Sebaik-baiknya lakukan haji itu untuk ibumu dan diikuti oleh ayahmu dan jika mampu lakukan kedua-duanya sekali gus. Ini berdasarkan hadis Nabi bermaksud, "Siapakah orang yang layak aku yang berbuat baik?". Ibumu sebanyak 3 kali. Selepas itu Nabi menjawab bapamu".

05 November 2009

SEDEKAH UNTUK SI MATI

Sumber: JAKIM

SOALAN

Assalamualaikum
Isteri saya baru sahaja meninggal dunia. Pertanyaan saya :
1. Apakah hukumnya mengupah orang lain bagi membacakan ayat-ayat Al-Quran untuk disedekahkan kepada arwah ?.
2. Selain daripada sedekah jariah, ilmu yang disebarkan dan doa daripada anak-anak yang soleh & solehan, apakah yang boleh sya sumbangkan bagi pihak arwah dan bagaimana caranya ?
3. Adakah terdapatnya amalan di dalam Islam berkenaan menaikkan batu nesan?. Jika ada, bagaimanakah caranya?.
4. Apakah perkara-perkara lain yang patut saya ketahui dan buat bagi "kesenangan" atau "keberkatan" arwah di alam kekal.

Sekian, terima kasih.
Wassallam..

JAWAPAN

Tindakan saudara mengupah orang lain membaca ayat-ayat al-Quran untuk disedekahkan kepada arwah isteri adalah baik. Walaubagaimanapun yang afdalnya ialah saudara dan anak-anak berbuat demikian.Sumbangan lain yang wajar dilakukan ialah segera melangsaikan segala hutang piutangnya, mengqadak puasa Ramadhan yang ditinggalkan, mengerjakan haji baginya sekiranyan mampu, menunaikan zakat hartanya jika ada dan selalulah bersedekah dan membaca Yasin dan tahlil serta zikir dan diniatkan untuk disedekahkan kepada si arwah. Didiklah anak-anak dengan menghayati ajaran Islam dan sekiranya ada masa lapang ziarahilah kuburnya.Eratkanlah silaturrahim dengan keluarga dan kawan rapat arwah.

JENAZAH PESAKIT AIDS

Sumber: JAKIM

SOALAN

Bagaimanakah cara untuk menguruskan jenazah bagi pesakit AIDS Islam.

JAWAPAN

Cara untuk menguruskan jenazah bagi pesakit AIDS beragama Islam:

(a) Memandikan jenazah:

i) Pemandi jenazah mesti memakai sarung tangan (dua pasang) yang tebal dan kalis air.
ii) Pemandi juga mesti memakai apron.
iii) Pemandi juga memakai kasut but paras lutut.
iv) Pemandi memakai topeng (mask) yang menutup mulut dan hidup.
v) Pemandi mesti memakai ‘eyeshield’.
vi) Bekas mandi jenazah mestilah mempunyai saluran air keluar terus ke dalam tanah.
vii) Bahan mandian menggunakan klorok (1 liter klorok = 9 liter air)
viii) Bahan klorin ditaburkan dalam takungan bekas buangan air mandian jenazah
ix) Segala peralatan yang digunakan hendaklah ditanam selepas mandian jenazah selesai.
x) Sekiranya peralatan tersebut hendak digunakan semula maka ia hendaklah direndam dalam larutan klorok selama 3 jam sebelum digunakan.
xi) Hanya air siraman pertama menggunakan air klorok manakala siraman seterusnya adalah air biasa.

(b) mengafankan jenazah:

i) Lapisan pertama menggunakan plastik yang sama panjang dengan ukuran jenazah.
ii) Setiap rongga hendaklah disumbat dengan kapas yang telah dilembabkan dengan klorok.
iii) Kain kafan seperti mana jenazah biasa.

(c ) Menyembahyang dan mengebumikan jenazah pesakit AIDS adalah sama seperti mana jenazah manusia biasa.

Untuk mendapat maklumat lanjut, sila rujuk buku ‘Panduan Menguruskan Jenazah AIDS’ terbitan Kementerian Kesihatan Malaysia.

MAKMUM MASBUK

Sumber: JAKIM

SOALAN

bolehkah tuan terangkan lebih lanjut berkenaan masuk masbuk dalam solat. Adakah kita kena rukuk sekali dengan imam pada rakaat kedua, ketiga @ keempat walaupun kita masih belum siap baca surah al Fatihah.

JAWAPAN

Yang dimaksudkan dengan masbuk ialah makmum yang tidak sempat dapat masa yang cukup untuk menghabiskan bacaan fatihahnya dengan bacaan yang sederhana dalam qiyam imamnya seperti ketika dia masuk berjamaah itu imamnya sudah hampir rukuk atau sedang rukuk.

Antara contoh makmum masbuk dalam solat adalah seperti di bawah:

Makmum masbuk yang masuk bertakbiratulihram ketika imam sedang berdiri atau membaca fatihah hendaklah terus membaca fatihah dengan tidak sunat membaca doa iftitah dan ta'awwuz. Jika imam rukuk sedangkan dia belum habis membaca fatihah maka dia hendaklah memberhentikan bacaan fatihahnya dan terus rukuk bersama imam. Baki bacaan fatihahnya ditanggung oleh imam dan makmum masbuk itu mendapat satu rakaat kerana dia sempat rukuk bersama imamnya. Jika dia tidak rukuk menyertai imamnya maka luputlah rakaat tersebut dan batallah sembahyangnya jika ia terlambat kerana menyudahkan bacaan fatihahnya sehingga imamnya sujud disebabkan terkemudian daripada imamnya dengan dua rukun fi'li ( rukuk dan iktidal)

PEWANGI BERALKOHOL


sumber: JAKIM

SOALAN

Tidak sah sembahyang kita jika memakai perfum yang mengandungi alkohol.Betul atau salah?Adakah semua perfum yang berada di pasaran sekarang mengandungi alkohol? Bagaimana saya boleh tahu samada perfum tersebut mengadungi alkohol? .

JAWAPAN

1. Alkohol biasanya digunakan sebagai bahan pelarut dalam ubat-ubatan dan alat solek seperti minyak wangi,kolon, losyen dan sebagainya.
Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan ke 7 pada 11-12 April 1984 telah membuat keputusan seperti berikut:
Ubat-ubatan dan pewangi yang mengandungi alkohol adalah harus dan dimaafkan.

2. Anda boleh mendapatkan maklumat berkaitan pewangi mengandungi alkohol atau tidak, melalui label pembungkusan pewangi tersebut atau dari kilang pengeluar produk berkenaan sekiranya mampu.

PELBAGAI ISU SEMASA

Sumber: JAKIM

SOALAN

Saya ingin mengemukakan beberapa kemusykilan kepada encik:

1) Apakah hukumnya kita membeli barangan di pasaran yang bertanda logo halal JAKIM namun barangan tersebut datangnya dari negara yang seolah - olah anti - Islam cth U.S.Adakah di sini kita membawa maksud menyokong struktur kewangan mereka ataupun sebagainya dan saya mendengar beberapa pendapat yang menyatakan haram membeli barangan dari negara musuh Islam?2) Apakah hukumnya kita bertakbir raya di luar bulan Syawal ataupun Zulhijah?
3) Boleh terangkan sedikit sebanyak tentang waktu syuruk?
4) Saya mendengar pendapat yang mengatakan melabur dalam ASB adalah haram kerana ia mengandungi unsur gharar dan kita tidak mengetahui di manakah mereka melaburkan duit mereka dan saya juga mendengar pendapat yang mengatakan salah satu perkongsian ASB adalah dalam syarikat Genting Highlands yang mana kita ketahui keuntungannya datang dari hasil perjudian?? .

JAWAPAN

1) Barangan yang telah mempunyai logo Halal JAKIM adalah dijamin halal dan suci walaupun barangan tersebut datang dari luar negara, dengan syarat Badan-badan Islam di luar negara tersebut telah diiktiraf oleh JAKIM. Untuk maklumat lanjut sila layari laman web Halal JAKIM: www.halaljakim.gov.my

2) Hukum bertakbir raya adalah sunat mua'kkad pada bulan Syawal mulai terbenam matahari akhir Ramadham sehingga khatib menaiki mimbar. Manakala hukum bertakbir hari raya pada hari raya korban adalah sunat mursal mulai terbenam matahari pada 9 Zulhijjah sehingga terbenam matahari pada 13 Zulhijjah ( hari tasyrik)

Oleh itu bertakbir selain dari waktu-waktu tersebut seperti di atas tidak digalakkan

3) Syuruk ialah waktu naik matahari sehingga kadar ketinggian segalah.

4) Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan yang telah bersidang pada 21 Januari 1985 telah menasihatkan supaya pihak ASN dan ASB menarik balik modalnya yang dilaburkan di dalam syarikat yang terlibat dengan riba'

PENCUCI MULUT BERALKOHOL

sumber: JAKIM

SOALAN

Apakah hukum mengguna pencuci mulut yang mengandungi alkohol?.


JAWAPAN

Alkohol diharuskan penggunaannya dalam dua keadaan iaitu

i) Alkohol yang terjadi dari proses pemeraman (makanan halal seperti tapai , air tuak dan lain-lain), penggunaannya tidak boleh sampai ke peringkat mabuk kerana benda yang memabukkan adalah haram.

ii) Alkohol yang terdapat dalam perasa( flavour) dalam kuantiti yang sedikit iaitu tidak memabukkan adalah harus.

Alkohol yang terjadi dari proses bahan ( seperti anggur) tujuan arak maka selama-lamanya haram dan tidak boleh dimasukkan dalam pengunaan makanan

MENGHITAMKAN UBAN

Sumber: JAKIM

SOALAN

Bolehkah menghitamkan uban? Ada yang menyatakan bahwa kita tidak boleh mengembalikan warna asal rambut kita.


JAWAPAN

Di antara hikmah rambut uban (putih) iaitu mengingatkan umurnya sudah lanjut hampir kepada kematian.Hendaklah menggandakan amal ibadat kepada Allah.
Hukumnya harus mewarnakan rambut dengan menggunakan inai (merah) tetapi haram menggunakan pewarna rambut (dye) kerana bahannya dari barangan tidak halal. Ia adalah menghalang air dari sampai ke rambut / anggota wudhuk.

AURAT ISTERI

Sumber: JAKIM

SOALAN
Assalamualaikum,kepada yang sudi mendengar keluhan dan kemuskilan yang saya akan ajurkan kepada tuan/puan yang sudi menjawab soalan yang saya ajurkan ini. Pertama sekali apakah yang dimaksudkan membuka aurat bagi perempuan yang telah bersuami dan bahagian manakah yang harus dibukai dan yang harus ditutupi. Keduanya saya ada memberikan nasihat kepada bakal isteri saya,iaitu supaya menutupi aurat dan dia selalu mengenakan pakain seluar pendek adakah jatuhnya haram bagi diri saya dan berdosakah saya jika tidak meneguri tingkahlakunya itu sedangkan banyak kali saya berikan nasihat tetapi allah saja yang mengetahuinya,dan saya ingin dia berpakaian sopan dengan mengikuti segala syariat agama dalam pemakaian cara Islam.

JAWAPAN

Aurat dalam Islam ialah bahagian anggota badan yang tertentu perlu ditutupi dari pandangan mata yang terdiri dari bukan ahli keluarga seperti adik beradik, ibu bapa dan saudara terdekat (muhrim). Aurat bagi wanita semua tubuh badan kecuali muka dan 2 tapak tangan. Aurat bagi lelaki bahagian antara pusat dan lutut. Bagi suami dan isteri ia sudah menjadi halal pada aurat tersebut. Dalam konteks ini wajiblah suami mengingatkan isteri agar tidak mendedahkan aurat kepada yang bukan muhrim kerana perbuatan tersebut boleh mendatangkan dosa kepadanya dan tuan jua.

BELI RUMAH DARIPADA BUKAN ISLAM

Sumber: JAKIM

SOALAN
Saya telah membeli sebuah rumah daripada seorang yang bukan beragama islam dan beliau ada membela anjing dan memasak makanan seperti daging babi. Apakah caranya supaya saya dapat menyamak rumah tersebut? Adakah saya perlu menyamak keseluruhan rumah termasuk dinding, lantai, almari atau memadai saya menyamak bahagian dapurnya sahaja.

JAWAPAN
Menyamak keseluruhan rumah perlu dilakukan sekiranya terdapat ain ( najis yang dapat dilihat, dihidu, dan dirasa) di dalam rumah tersebut. Sekiranya ain najis tidak kelihatan dan rumah dalam keadaan kering maka proses menyamakak tidak perlu dilakukan. Walaubagaimanapun sekiranya terdapat kawasan yang diragui adalah afdal jika tuan/puan menyamak tempat tersebut.

HUKUM AIR TAPAI

Sumber: JAKIM

SOALAN

Tapai mengandungi alkohol jenis "Ethyl Alkohol" atau "Ethanol", ialah jenis alkohol yang sama dihasilkan menerusi process penapaian atau "ferementation". Ia itu proses yang sama untuk membuat minuman keras yang lain seperti 'Beer' 'Wine' 'Saki' dan air tapai [minuman orang iban atau sakai'].

Apak hukum tapai jika diminum dan adakah ia nya najis, kerana ianya:

1. Mengandungi Alkohol [ethyl alacohol atau ethnol] yang sama zatnya atau bahan kimianya seperti 'beer' 'wine' dan 'saki'.
2. Proses membuatnya pun sama.
3. Tahap memamukkan juga sama [ Jika minum air 'beer' 3 glass [1.5 liter] akan mabuk begitu juga dengan air tapai jika diminum 4 glass kita akan mabuk.
4. Kandungan alkohol [ehnol] dalam tapai diantara 2% hingga 17 % [tertaluk jangak masa disimpan. Sama seperti kandungan 'beer' antara '4% hingga 17%.

Othman


JAWAPAN
Arak yang diharamkan di dalam Islam adalah melalui proses dan jenis daripada buah anggur dengan niat menghasilkan satu jenis minuman iaitu arak. Manakala satu proses lain dengan buah atau bahan tertentu (yang halal )yang lain adalah satu hasil yang terjadi, dan memang tidak ada niat membuat arak maka ia pada tahap makruh bukan haram. Walaubagaimanapun jika peminumnya mabuk maka haramlah minuman itu ke atas dirinya.