.

28 Januari 2016

HUKUM WANITA MENYERUPAI LELAKI

SUMBER : e-fatwa.gov.my
Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-83 yang bersidang pada 22 - 24 Oktober 2008 telah membincangkan  Hukum Wanita Menyerupai Lelaki (Pengkid). Muzakarah telah memutuskan bahawa pengkid, iaitu wanita yang berpenampilan dan mempunyai gerak laku serta naluri seksual seperti lelaki adalah haram di sisi agama. Muzakarah menggesa agar masyarakat Islam supaya memberi pendidikan dan tunjuk ajar yang sebaik-baiknya kepada anak-anak gadis khususnya dalam aspek berpakaian, perlakuan dan penampilan supaya gejala seumpama ini dapat dielakkan kerana ia adalah berlawanan dengan fitrah dan sunnatullah.
  
Keterangan/Hujah: 
 1. Pengkid cenderung untuk menjalinkan hubungan intim dengan wanita kerana daripada segi perasaan, nyata mereka amat berminat terhadap wanita sehingga tidak ada langsung perasaan dan keinginan terhadap lelaki.
   
 2. Majoriti ulama' bersepakat bahawa Islam melarang perbuatan lelaki menyerupai wanita atau wanita menyerupai lelaki. Maksud menyerupai ini termasuklah daripada aspek gaya rambut, perhiasan, penampilan, cara bercakap, cara berpakaian dan sebagainya.
   
 3. Apa yang berlaku pada hari ini ialah situasi yang berlawanan dengan fitrah yang telah diciptakan oleh Allah SWT dan ikutan yang membuta tuli yang akan mengancam golongan remaja Islam di seluruh dunia.
   
 4. Gejala pengkid ini telah lama menular di negara-negara barat dan perlakuan hubungan sesama jenis adalah akibat dari gejala ini yang seolah-olah menjadi fenomena biasa.
   
 5. Walaupun hukum Islam jelas melarang perlakuan wanita menyerupai lelaki atau lelaki menyerupai wanita, tetapi kebanyakkan umat Islam tidak memandang serius larang tersebut.
   
 6. Isu pengkid juga berkaitrapat dengan kedudukan hiburan yang melampau dan pergaulan bebas di kalangan remaja.
Gambar hanya ilustrasi sahaja

27 Januari 2016

ALKOHOL DALAM MAKANAN, MINUMAN, MINYAK WANGI DAN UBAT-UBATAN

SUMBER : e-fatwa.gov.my

Berdasarkan taklimat, pembentangan dan penjelasan yang disampaikan oleh pakar-pakar daripada Institut Penyelidikan Produk Halal, Universiti Putra Malaysia serta dengan mengambilkira keputusan-keputusan yang telah diputuskan dalam Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia terdahulu, Muzakarah Khas Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia yang membincangkan isu alkohol dalam makanan, minuman, pewangi dan ubat-ubatan pada 14 hingga 16 Julai 2011 telah bersetuju memutuskan seperti berikut:
 1. Setiap minuman arak adalah mengandungi alkohol. Walaubagaimanapun bukan semua alkohol itu adalah arak. Alkohol yang diperolehi dari proses pembuatan arak, hukumnya haram dan najis.
   
 2. Manakala alkohol yang diperolehi bukan melalui proses pembuatan arak hukumnya tidak najis, tetapi haram (tidak boleh) diminum dalam bentuk aslinya kerana ia adalah racun dan boleh membunuh.
   
 3. Minuman ringan yang diproses/dibuat bukan dengan tujuan untuk menghasilkan arak dan mempunyai alkohol di bawah aras 1%v/v adalah harus (boleh) diminum.
   
 4. Manakala minuman ringan yang dibuat dengan niat dan cara yang sama seperti proses membuat arak, sama ada mengandungi banyak atau sedikit alkohol atau alkoholnya disuling adalah haram diminum.
   
 5. Makanan atau minuman yang mengandungi alkohol secara semulajadi seperti buah-buahan, kekacang atau bijirin serta perahannya, atau alkohol yang terkandung itu terjadi secara sampingansemasa proses pembuatan makanan atau minuman adalah tidak najis dan harus (boleh ) dimakan/diminum
   
 6. Makanan atau minuman yang mengandungi bahan perisa atau pewarna yang mengandungi alkoholuntuk tujuan penstabilan adalah harus (boleh) digunakan sekiranya alkohol itu bukan dihasilkan dari proses pembuatan arak dan kuantiti alkohol dalam produk akhir itu adalah tidak memabukkan dan kadar alkohol tidak melebihi 0.5%.
   
 7. Ubat-ubatan dan pewangi yang mengandungi alkohol sebagai bahan pelarut adalah tidak najis dandiharuskan sekiranya alkohol tersebut bukan diambil melalui proses pembuatan arak.

HUKUM WANITA MENYUSUKAN ANAK ANGKAT

SUMBER : e-fatwa.gov.my

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-96 yang bersidang pada 13-15 Oktober 2011 telah membincangkan mengenai Hukum Wanita Menyusukan Anak Angkat. Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut
 
Setelah meneliti keterangan, hujah-hujah dan pandangan yang dikemukakan, Muzakarah menegaskan bahawa Islam menggalakkan setiap ibu yang melahirkan anak untuk menyusukan sendiri bayi mereka dengan susu ibu sehingga mencapai usia dua tahun, sekiranya mereka mampu berbuat demikian. Namun begitu, Islam juga membenarkan wanita yang tidak melahirkan anak tetapi mengambil anak angkat, untuk menyusukan sendiri anak tersebut dengan bantuan rawatan perubatan.
 
Penegasan ini adalah berdasarkan pandangan Jumhur fuqaha’ yang tidak mensyaratkan seseorang wanita itu mesti hamil terlebih dahulu untuk menyusukan anak sepertimana pandangan Mazhab Hanbali, Syafie dan Hanafi yang menyatakan bahawa seorang perempuan yang hendak menyusukan seorang anak, tidak disyaratkan mempunyai suami yang menyetubuhinya.
 
Sehubungan itu, Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa menggunakan ubat atau suntikan untuk merangsang pengeluaran susu badan adalah harus dengan syarat ianya seorang wanita yang telah mencapai umur baligh sama ada telah berkahwin ataupun sebaliknya dan ubat atau hormon yang digunakan tersebut tidak mengandungi sebarang unsur-unsur najis atau mudharat. Keharusan ini tidak tertakluk bagi seorang lelaki yang berubah menjadi wanita melalui pertukaran jantina.
 
Jumhur fuqaha’ juga bersepakat bahawa terdapat dua kaedah penyusuan bagi menjadikan bayi tersebut mahram dengan sebab susuan, iaitu penyusuan secara langsung dari payudara dan penyusuan secara tidak langsung seperti menggunakan tiub, botol susu dan sebagainya. Sehubungan itu, bagi wanita yang menggunakan alat sokongan atau alat bantuan sebagai kaedah menyusukan bayi, Muzakarah memutuskan bahawa bayi tersebut sah sebagai anak susuan apabila cukup syarat-syarat penyusuan yang ditetapkan oleh Syarak seperti berikut:

a. bilangan susuan hendaklah dengan lima kali penyusuan;
b. susu yang dihisap mestilah sampai ke perut bayi; dan
c. umur bayi tidak melebihi dua tahun mengikut perkiraan bulan qamariah.
 
Hujah thabitan ini ialah kerana susu ibu tersebut telah menjadi makanan asasi kepada bayi yang menumbuhkan daging dan memanjangkan tulang, sama seperti bayi yang menyusu secara terus daripada payudara. Walau bagaimanapun, sekiranya kaedah yang dilakukan adalah dengan cara menyuntik susu melalui qubul atau dubur, menitik susu ke dalam mata, telinga atau di tempat luka tubuh badan, maka bayi tersebut tidak sah sebagai anak susuan.
 
Muzakarah juga memutuskan bahawa seorang wanita beragama Islam tidak dilarang untuk menyusukan bayi bukan Islam dan begitu juga seorang bayi beragama Islam boleh menyusu kepada wanita bukan Islam kerana tidak ada nas syarak yang melarangnya. Penyusuan tersebut tidak memberi kesan kepada aqidah dan agama bayi yang disusukan tersebut.
 
Muzakarah juga memutuskan bahawa susu ibu yang bercampur dengan bahan-bahan lain adalah sama seperti susu ibu yang tidak bercampur dengan makanan, minuman atau lainnya sepertimana pendapat yang rajih daripada ulama’ mazhab Shafie dan Hanbali, kerana untuk thabit menjadi anak susuan ialah perlu memenuhi syarat-syarat penyusuan yang ditetapkan oleh Syarak.
 
Bagi seorang lelaki yang mengahwini wanita yang menyusukan bayi angkat dan bayi tersebut telah thabit menjadi anak susuan, maka Muzakarah memutuskan bahawa lelaki yang menjadi suami kepada wanita berkenaan adalah menjadi mahram kepada anak susuan tersebut.

HUKUM AKAD NIKAH MELALUI SIDANG VIDEO

SUMBER : e-fatwa.gov.my

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-97 yang bersidang pada 15-17 Disember 2011 telah membincangkan mengenai Hukum Akad Nikah Menerusi Sidang Video (Video Conference). Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut:
Setelah meneliti keterangan, hujah-hujah dan pandangan yang dikemukakan, Muzakarah menegaskan bahawa para fuqaha’ bersepakat mensyaratkan bahawa bagi memastikan sesuatu akad nikah itu sah, ia hendaklah dilakukan dalam satu majlis (ittihad al-majlis) supaya semuanya terlibat secara langsung semasa pelaksanaan ijab dan qabul.
Sehubungan itu, memandangkan akad nikah menerusi sidang video telah memenuhi syarat Ittihad al-Majlis kerana ia dikelaskan sebagai Ittihad al-Majazi, Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa adalah harus melakukan akad nikah menerusi sidang video dengan syarat-syarat seperti yang berikut :
 1. Hendaklah majlis ini berlangsung ditahap al-yakin bukan al-zhan.
 2. Tidak ada unsur penipuan (al-gharar) dan keraguan.
 3. Cukup semua rukun dan syarat-syarat sah nikah menurut hukum syarak.
 4. Digalakkan wali sendiri yang mengakad-nikahkan pasangan.
 5. Terdapat halangan untuk melakukan akad nikah di tempat yang ditentukan kerana berjauhan seperti berada di luar negara dan sukar bagi kedua-dua belah pihak berada dalam satu majlis yang sama disebabkan sakit, banjir dan sebagainya.
 6. Tertakluk kepada semua peraturan dan undang-undang (seperti Enakmen Keluarga Islam Negeri-negeri) yang sedang berkuatkuasa.
Gambar hanya ilustrasi sahaja

HUKUM PENUBUHAN BANK SUSU

SUMBER : e-fatwa.gov.my

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-97 yang bersidang pada 15-17 Disember 2011 telah membincangkan mengenai Hukum Penubuhan Bank Susu. Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut:
 
Setelah mendengar taklimat dan penjelasan pakar serta meneliti keterangan, hujah-hujah dan pandangan yang dikemukakan, Muzakarah berpandangan bahawa menjaga keturunan adalah termasuk dalam lima perkara yang wajib dipelihara dalam syariat Islam. Oleh itu, apa-apa tindakan atau perbuatan yang boleh mendatangkan kemudaratan kepada nasab atau keturunan perlulah dielakkan.
 
Muzakarah juga berpandangan bahawa hukum penubuhan bank susu amat berkaitrapat dengan syarat-syarat pengharaman atas sebab susuan di mana bayi-bayi yang menyusu dengan seorang wanita atau lebih daripada seorang wanita akan menjadi adik beradik susuan dan perkahwinan antara mereka adalah haram apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.
 
Pandangan ini adalah selaras dengan pandangan Jumhur Fuqaha’ bahawa seseorang bayi itu sah sebagai anak susuan samada melalui penyusuan secara langsung dari payudara atau penyusuan secara tidak langsung. Juga berdasarkan hadith riwayat Abu Daud:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لا رِضَاعَ إِلا مَا شَدَّ الْعَظْمَ وَأَنْبَتَ اللَّحْم
رواه أبو داود                                                                                    
Maksudnya:
Daripada Ibn Mas`ud berkata, tidak berlaku hukum penyusuan melainkan dengan apa yang menguatkan tulang dan menumbuhkan daging.
 
Sehubungan itu, memandangkan penubuhan bank susu boleh mengakibatkan percampuran nasab dan membawa umat Islam terjebak dalam keraguan dan perkara yang haram, dan keperluan penubuhannya juga tidak berada dalam keadaan darurat sehingga mengancam maslahah awam, Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa penubuhan bank susu adalah tidak diharuskan.
 
Muzakarah juga memutuskan bahawa bagi memenuhi keperluan bayi pra-matang yang memerlukan rawatan, juga ibu yang mempunyai kekurangan susu atau mempunyai penyakit kronik/berjangkit dan tidak dapat menyusukan bayi, adalah harus bagi ibu-ibu menderma susu ibu secara sukarela kepada bayi-bayi yang memerlukan dan keluarga bayi serta perderma perlu mengenali antara satu sama lain.
 
Keterangan/Hujah: 
 
1. Isu Bank Susu Ibu ini pernah diketengahkan oleh mantan Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan Malaysia, Datuk Dr. Ismail Merican pada 14 Mac 2006 dalam ucapan perasmian Seminar Isu-isu Perubatan Menurut Perspektif Islam di Dewan Besar, Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM).
 
2. Pada 18 Ogos 2011, Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia (PPUKM) telah mengadakan perbincangan berkaitan dengan cadangan menubuhkan bank susu di pusat perubatan tersebut. Cadangan ini dilihat relevan kerana ia membantu bayi-bayi terutama bayi pra-matang yang memerlukan rawatan segera kerana susu ibu merupakan penawar terbaik untuk memulihkan kesihatan mereka. Di samping itu, terdapat juga kes ibu yang mempunyai kekurangan susu, atau mempunyai penyakit kronik/berjangkit dan tidak dapat menyusukan bayi mereka.
 
3. Selain itu, telah wujud rangkaian Human Milk For Human Babies (HM4HB) dalam facebook yang menawarkan perkhidmatan untuk memudahkan ibu-ibu yang mempunyai kekurangan susu untuk mendapatkan ibu susuan bagi bayi mereka. Walaupun rangkaian ini tidak menawarkan sebarang bentuk bank susu, isu ini telah menimbulkan persoalan adakah ia diharuskan dalam Islam atau sebaliknya.
 
4. Tindakan membankan susu ibu asli ini berpunca dari dua masalah besar yang dihadapi oleh para bayi.Pertama, sebahagian mereka yang lahir sebelum masa memerlukan penjagaan rapi dan pembekalan susu ibu yang mencukupi. Pada kebiasaannya, mereka tidak dapat menerima susu lain selain susu ibu asli.Keduanya, sebahagian bayi yang lain, sama sekali tidak dapat menerima susu tiruan biarpun mereka lahir sesudah matang kandungan masing-masing.
 
5. Kekurangan susu ibu asli bagi kedua-dua kelompok ini boleh menjejaskan kesihatan dan kehidupan mereka. Justeru, timbullah usaha mengumpulkan susu ibu asli daripada ratusan ibu dari pelbagai bangsa, agama dan negara. Susu ini disimpan secara saintifik di suatu tempat yang terjamin keselamatannya dan akan dikeluarkan berdasarkan permintaan dan keperluan yang mendesak daripada sebahagian bayi tertentu. Tempat penyimpanan itulah diistilahkan sebagai Bank Susu Ibu. Susu ini akan dikeluarkan berdasarkan permintaan atau keperluan yang mendesak daripada sebahagian penjaga/waris bayi tertentu secara komersial pada peringkat antara bangsa.
 
6. Cadangan penubuhan bank susu dilihat dapat memberikan satu lagi bentuk perkhidmatan rawatan yang terbaik terutamanya kepada bayi-bayi yang memerlukan rawatan kerana khasiat dalam susu ibu amat tinggi dan tidak dapat ditandingi oleh mana-mana alternatif perubatan masa kini. Namun begitu, sehingga kini masih tiada lagi bank susu ditubuhkan di Malaysia.
 
7. Jika dilihat dari satu aspek, bank susu mempunyai kelebihan dan manfaat yang besar kepada bayi-bayi yang memerlukannya. Walau bagaimanapun, dari aspek yang lain, ia bersangkut paut dengan hukum syarak iaitu pengharaman atas sebab susuan. Jika prosedur tidak dikawal, dibimbangi berlaku percampuran perkahwinan antara adik beradik susuan yang mana hukumnya adalah haram.
 
8. Dalam isu hukum, permasalahan penubuhan bank susu ini terdapat dua pandangan di kalangan ulama; iaitu pandangan yang mengharuskan dan pandangan yang mengharamkan.
 
PANDANGAN YANG MENGHARUSKAN
 
9. Dar Al-Ifta’ Mesir memutuskan tiada halangan untuk menubuhkan bank susu berdasarkan faktor berikut:
 
i. Susu yang dikumpulkan dikeringkan dengan kaedah pengewapan dan bertukar menjadi serbuk yang kering. Kemudian ia dibancuh dengan air untuk memudahkan bayi meminumnya sehingga berubah sifat susu dan kuantiti air tersebut melebihi kuatiti susu. Kaedah ini tidak mensabitkan pengharaman perkahwinan antara bayi dengan wanita yang memberikan susunya serta ahli keluarganya;
 
ii. Susu dikumpulkan daripada sebilangan besar wanita sehingga tidak dapat dikira atau ditentukan susu tersebut kepunyaan siapa selepas dicampurkan semuanya. Dalam keadaan ini tiada halangan bagi dua orang anak yang menyusu daripada susu yang dikumpulkan tersebut untuk berkahwin kerana tidak dapat ditentukan wanita mana yang menyumbangkan susu tersebut walaupun ia disimpan dalam bentuk yang telah dibekukan dan diberikan kepada bayi dalam bentuk cecair seperi asalnya.
 
10. Prof. Dr. Yusuf Al-Qaradawy berpandangan bahawa penubuhan bank susu adalah harus berdasarkan hujah-hujah berikut:
 
i. Asas pensabitan anak susuan adalah kerana sifat keibuan yang menyusukan anak dan tidak  hanya kerana meminum susu tersebut. Pengharaman perkahwinan tidak berlaku melainkan dengan penyusuan, dan ia tidak disebutkan penyusuan melainkan apabila si ibu menyusukan bayi tersebut secara langsung. Apa-apa kaedah selain daripada kaedah itu tidak dinamakan penyusuan, malah dinamakan sebagai memberi makan, minum, suntikan dan sebagainya. Oleh yang demikian, tidak timbul permasalahan atau keraguan siapakah keluarga susuan terutama sekali apabila anak tersebut ingin berkahwin pada masa akan datang;
 
ii. Memandangkan tiada apa-apa halangan untuk menubuhkan bank susu, ia dibenarkan selama mana maslahah pensyariatan yang dianggap kuat (Maslahah Syar’iyyah Muktabarah) tercapai;
 
iii. Selain itu, apabila membincangkan isu yang melibatkan kemaslahatan umum, ahli fatwa perlu mengutamakan kemudahan berbanding kesukaran tanpa melampaui nas-nas yang teguh atau kaedah yang mantap.
 
11. Syeikh ‘Atiyyah Saqar pula mengambil pendapat Syeikh Ahmad Haridi, Mufti Mesir (1963) yang menetapkan tidak disabitkan pengharaman atas sebab susuan apabila bayi-bayi diberi makan dengan susu yang terkumpul dalam bank susu dan susu tersebut dikeringkan melalui kaedah pengewapan. Ini kerana susu yang dikeringkan tidak mengalir seperti susu dalam bentuk asalnya.
 
PANDANGAN YANG MENGHARAMKAN
 
12. Majma’ Fiqh Islami yang bersidang pada 22-28 Disember 1985 telah memutuskan bahawa penubuhan bank susu adalah ditegah dan haram mengambil susu daripada bank susu ini. Tiga perkara penting yang dinyatakan dalam keputusan tersebut ialah:
 
i. Penubuhan bank susu adalah kajian bangsa barat yang akhirnya timbul daripada eksperimen tersebut kesan-kesan negatif dan menyebabkan ia kurang mendapat perhatian;
 
ii. Islam secara ijma’ mengiktiraf kesan penyusuan sama seperti nasab, ia mengharamkan apa yang diharamkan sebab nasab. Antara matlamat pensyariatan umum ialah menjaga nasab. Namun penubuhan bank susu membawa kepada percampuran nasab dan keraguan; dan
 
iii. Hubungan kemasyarakatan dalam dunia Islam dapat memenuhi keperluan bayi pra-matang, bayi yang kekurangan berat badan atau bayi yang memerlukan susu ibu dalam kes-kes tertentu yang perlu kepada penyusuan secara semula jadi. Ia merupakan alternatif kepada penubuhan bank susu.
 
13. Syeikh Al-Walid Rasyid Al-Su’aidan dalam bukunya Isu-Isu Fiqh Perubatan Semasa juga menyokong pendapat yang mengatakan ia adalah haram. Antara faktor-faktor pengharaman ialah:
 
i. Pensabitan anak susuan berlaku dan ia akan mendorong ramai orang terjebak dengan perkara haram apabila seorang lelaki berkahwin dengan ibu susunya atau adik beradik susuannya;
 
ii. Menjaga keturunan termasuk dalam lima perkara yang wajib dipelihara dalam syariat. Oleh itu, apa-apa sahaja yang boleh mendatangkan kemudaratan dalam menjaga nasab keturunan perlu ditegah; dan
 
iii. Terdapat kaedah-kaedah lain bagi menggantikan penubuhan bank susu seperti mendapatkan wanita lain yang sukarela untuk menyusukan bayi tersebut, atau menggunakan susu formula walaupun ia tidak setanding dengan khasiat susu ibu.
 
KEPUTUSAN MUZAKARAH
 
14. Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-97 yang bersidang pada 15-17 Disember 2011 telah memutuskan bahawa:
 
i. penubuhan bank susu tidak diharuskan.
 
ii. bagi memenuhi keperluan bayi pra-matang yang memerlukan rawatan, juga ibu yang mempunyai kekurangan susu atau mempunyai penyakit kronik/berjangkit dan tidak dapat menyusukan bayi, adalah harus bagi ibu-ibu menderma susu ibu secara sukarela kepada bayi-bayi yang memerlukan dan keluarga bayi serta perderma perlu mengenali antara satu sama lain.
 
15. Muzakarah berpandangan bahawa menjaga keturunan adalah termasuk dalam lima perkara yang wajib dipelihara dalam syariat Islam. Oleh itu, apa-apa tindakan atau perbuatan yang boleh mendatangkan kemudaratan kepada nasab atau keturunan perlulah dielakkan.
16. Muzakarah juga berpandangan bahawa hukum penubuhan bank susu amat berkaitrapat dengan syarat-syarat pengharaman atas sebab susuan di mana bayi-bayi yang menyusu dengan seorang wanita atau lebih daripada seorang wanita akan menjadi adik beradik susuan dan perkahwinan antara mereka adalah haram apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.
17. Pandangan ini adalah selaras dengan pandangan Jumhur Fuqaha’ bahawa seseorang bayi itu sah sebagai anak susuan samada melalui penyusuan secara langsung dari payudara atau penyusuan secara tidak langsung. Juga berdasarkan hadith riwayat Abu Daud:
 
Daripada Ibn Mas`ud berkata, tidak berlaku hukum penyusuan melainkan dengan apa yang menguatkan tulang dan menumbuhkan daging.
18. Penubuhan bank susu boleh mengakibatkan percampuran nasab dan membawa umat Islam terjebak dalam keraguan dan perkara yang haram, dan keperluan penubuhannya juga tidak berada dalam keadaan darurat sehingga mengancam maslahah awam.
 
KESIMPULAN/RUMUSAN
 
19. Penubuhan bank susu mempunyai impak positif dan negatif. Dari sudut positifnya, ia memberi sumbangan besar kepada keperluan bayi, khususnya bayi pra-matang yang memerlukan rawatan yang terbaik. Demi untuk memberikan rawatan yang terbaik kepada bayi-bayi, penubuhan bank ini selaras dengan maqasid syariah yang antaranya bertujuan untuk mengawal keselamatan diri manusia.
 
20. Dari sudut negatifnya, wujud kebimbangan akan berlaku percampuran nasab jika semua syarat pengharaman atas sebab susuan ditepati. Ini kerana, bank susu akan melibatkan jumlah penderma (iaitu ibu) dan penerima (iaitu bayi) yang ramai. Jumlah yang ramai ini akan mengakibatkan percampuran nasab jika rekod penderma dan penerima tidak tersusun dan tidak dikemaskini.
 
21. Selain itu, penderma dan penerima serta ahli keluarga masing-masing perlu menggelakkan sikap tidak cakna kepada susur galur ahli keluarga. Mereka haruslah sentiasa menjalin hubungan baik untuk memastikan tidak berlaku percampuran nasab antara mereka. Jika tidak, institusi kekeluargaan akan rapuh dan mudah runtuh.
 
22. Sasaran penerima susu daripada bank ini ialah bayi pra-matang, bayi-bayi yang mana ibunya tidak mempunyai susu yang cukup atau ibu yang mempunyai penyakit kronik seperti kanser dan HIV/AIDS, bayi yang mempunyai masalah tertentu dan sebagainya. Jika dibandingkan kelompok ini dengan kelompok masyarakat umum seluruhnya, maslahah masyarakat awam perlu dipelihara terlebih dahulu. Ia bertepatan dengan kaedah
 
المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة
“Maslahah am didahului daripada maslahah khas”
 
23. Selain itu, terdapat juga satu kaedah lain yang menyentuh isu ini iaitu:
 
يحتمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام
“Ditanggung kemudaratan khas (khusus) untuk menolak kemudaratan am (umum)”
 
Kaedah ini memberi gambaran bahawa kemudaratan khas iaitu kemudaratan yang dialami oleh bayi terpaksa ditanggung demi menyelamatkan kemudaratan terhadap masyarakat awam. Walau bagaimanapun ini tidak bermakna bayi-bayi tersebut dibiarkan begitu sahaja. Sebagai alternatif, kewajipan mendapatkan susu ibu kembali semula kepada tanggungjawab seorang bapa yang perlu mencari sendiri wanita yang bersesuaian yang mendermakan susunya kepada bayi tersebut. Jika tiada wanita yang sanggup mendermakan susunya, susu formula yang wujud hari ini boleh menjadi pengganti walaupun khasiat dan kualitinya tidak setanding khasiat susu ibu.
 
Wallahu A’lam.

HUKUM PENDERMAAN JASAD SI MATI UNTUK PENYELIDIKAN

SUMBER : e-fatwa.gov.my

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-105 yang bersidang pada 3-5 Februari 2014 telah membincangkan mengenai Hukum Pendermaan Jasad Si Mati Untuk Tujuan Penyelidikan. Muzakarah telah memutuskan:
 1. Setelah meneliti laporan penyelidikan yang telah disediakan oleh Kumpulan Penyelidik daripada Universiti Malaya dan meneliti fakta-fakta, hujah-hujah dan pandangan yang dikemukakan, Muzakarah bersetuju menerima dan memperakukan hasil penyelidikan yang telah dikemukakan.
   
 2. Muzakarah juga menegaskan bahawa hukum asal pendermaan jasad atau mayat manusia adalah haram kerana Islam amat menitikberatkan penghormatan ke atas jasad manusia sama ada sewaktu mereka masih hidup ataupun selepas mati. Terdapat banyak nas-nas syarak berhubung dengannya, antaranya suruhan tajhiz al-mayyit seperti mandi, kafan, solat dan pengkebumian, larangan mencincang jasad mayat dan sebagainya.
   
 3. Muzakarah berpandangan bahawa dalam konteks Malaysia, pendermaan jasad atau mayat orang Islam dan keperluan penggunaan jasad si mati untuk tujuan penyelidikan masih belum berada pada tahap mendesak. Keperluan terhadap penggunaan mayat untuk tujuan penyelidikan masih boleh dipenuhi dengan kaedah-kaedah alternatif yang ada. Selagi mana kaedah alternatif boleh dikemukakan sebagai jalan keluar, maka ia menjadi pilihan yang mesti diambil tanpa perlu mengharuskan pendermaan jasad atau mayat orang Islam.
   
 4.  Sehubungan itu, selaras dengan penegasan syarak tersebut, Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa pendermaan jasad atau mayat orang Islam untuk tujuan penyelidikan adalah haram dan tidak dibenarkan berdasarkan hujah berikut:
(i) Prinsip kemuliaan mayat dan kewajipan menghormatinya perlu diikuti sebagaimana kaedah:
الأصل في العرض التحريم
Maksudnya: Asal kepada perkara yang melibatkan maruah dan kehormatan adalah diharamkan
Kaedah ini bersandarkan kepada sebuah hadis Nabi SAW:
فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا
Maksudnya: Darah-darah kamu, harta-harta kamu, dan kehormatan kamu di antara sesama kamu haram seperti mana haramnya hari kamu ini, bulan kamu ini, di negeri kamu ini. (Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim)
(ii) Kehormatan mayat merupakan suatu tuntutan dan pendermaannya adalah menceroboh prinsip penghormatan tersebut.
(iii) Keperluan penggunaan jasad atau mayat orang Islam untuk tujuan penyelidikan belum berada pada tahap mendesak atau dharurah kerana keperluan tersebut masih boleh dipenuhi dengan kaedah-kaedah alternatif yang ada.

HUKUM PENDERMAAN RAHIM

SUMBER : e-fatwa.gov.my

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-106 yang bersidang pada 21 - 22 Oktober 2014 telah membincangkan Hukum Pendermaan Rahim. Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut:
 
1. Setelah mendengar pembentangan dan meneliti laporan penyelidikan yang telah disediakan oleh Kumpulan Penyelidik daripada Universiti Malaya (UM) dan meneliti fakta-fakta, hujah-hujah dan pandangan yang dikemukakan, Muzakarah bersetuju menerima dan memperakukan hasil penyelidikan yang telah dikemukakan.
 
2. Berdasarkan dapatan penyelidikan tersebut, Muzakarah mendapati bahawa:
 
i. Hukum asal pendermaan dan pemindahan rahim adalah haram dan tujuan untuk mendapatkan zuriat hanyalah bersifat takmiliyyah iaitu sebagai pelengkap kehidupan berkeluarga.
 
ii. Keperluan mendapatkan zuriat melalui pendermaan dan pemindahan rahim di Malaysia belum berada pada tahap darurah.
 
iii. Keperluan mendapatkan zuriat melalui pembedahan dan pemindahan rahim bagi wanita yang mempunyai rahim yang bermasalah atau tidak mempunyai rahim hanya sekadar berada pada tahap tahsiniyyat.
 
3. Sehubungan itu, Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa hukum pendermaan dan pemindahan rahim adalah tidak harus kerana keperluannya belum mencapai tahap dharurah yang boleh membenarkan sesuatu perkara yang diharamkan.
 
Keterangan/Hujah: 
 
1. Hukum pendermaan dan pemindahan rahim tidak pernah dibincangkan oleh para ulama’ klasik secara langsung. Namun, antara perbincangan yang paling hampir dengan hukum pendermaan dan pemindahan rahim adalah mengenai hukum mengkasi kerana ia melibatkan organ reproduktif. Hukum ini disebut ketika mereka membincangkan mengenai tindakan mengubah ciptaan Allah SWT dalam surah al-Nisa’, ayat 119 dan hadith mengenai larangan mengkasi. Ia dibincangkan oleh al-Tabari, Ibn al-‘Arabi, Ibn Hajar al-‘Asqalani, al-Qastalani dan al-Mubarakfuri .
 
2. Para ulama kontemporari pula bersepakat bahawa hukum asal pendermaan dan pemindahan organ reproduktif rahim adalah haram. Hujah yang digunakan adalah dengan mengqiyaskan larangan perbuatanal-batk (البتك   : memotong telinga binatang), perbuatan al-wasilah (menyambung rambut), perbuatan al-washirah (الواشرة  : menjarakkan gigi) dan perbuatan al-washimah ( الواشمة : membuat tatu) kerana ia boleh menyebabkan pengubahan ciptaan Allah SWT. Ia juga melibatkan maruah dan mencampakkan diri ke dalam kebinasaan, selain dari ia termasuk menjual sesuatu yang tidak dimiliki.
 
3. Walau bagaimanapun, dalam kes pendermaan dan pemindahan rahim  bagi tujuan mendapat zuriat, merekaberbeza pandangan dalam menentukan tahap keperluan mendapatkan zuriat bagi wanita yang mempunyai rahim yang bemasalah atau tidak mempunyai rahim. Pendapat pertama, jika keperluannya mencapai tahap dharurah, ia diharuskan berdasarkan kaedah umum bahawa keadaan dharurah boleh menghalalkan sesuatu perkara yang diharamkan. Pendapat kedua, keperluan mendapatkan zuriat melalui pembedahan dan pemindahan rahim bagi wanita yang mempunyai rahim yang bermasalah atau tidak mempunyai rahim hanya sekadar berada pada tahap tahsiniyyat. Hujah mereka, ia boleh diqiyaskan kepada hukum haram penyewaan rahim yang menyebabkan berlakunya percampuran nasab. Ia juga akan membawa kepada masalah sosial dan masalah kemandulan kekal kepada penderma di samping iamembawa kehinaan (  امتهان ) kepada penderma dan penerima.
 
4. Keperluan mendapatkan zuriat melalui pendermaan dan pemindahan rahim di Malaysia belum berada pada tahap dharurah. Ini kerana, masih terdapat alternatif lain seperti pengambilan anak angkat dan poligami. Apa yang pernah dijalankan di Negara-negara luar masih lagi di peringkat eksperimental yang belum membawa kepada kelahiran hidup. Pada waktu yang sama, Malaysia belum mempunyai pakar dan teknologi dalam bidang ini.
 
5. Pendermaan dan pemindahan rahim dengan tujuan untuk mendapatkan zuriat hanyalah pelengkap kehidupan  berkeluarga (takmiliyyah).

 
Wallahu A’lam.

HUKUM MINYAK IKAN YANG TIDAK DIBUANG PERUT DAN NAJISNYA

SUMBER : e-fatwa.gov.my

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-107 yang bersidang pada 10 - 11 Februari 2015 membincangkan Hukum Minyak Ikan Yang Diproses Tanpa Dibuang Perut Atau Najisnya. Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut:
 
 1. Setelah meneliti fakta-fakta, hujah-hujah dan pandangan yang dikemukakan, Muzakarah menegaskan bahawa kandungan isi perut ikan adalah antara hukum yang tidak disebut secara jelas mengenainya sama ada dalam al-Quran ataupun Sunnah Rasulullah SAW. Ibn Hajar, Ziyad, al-Ramli dan lain-lain telah bersepakat bahawa apa-apa yang ada dalam perut ikan yang kecil sama ada darah atau najis adalah suci dan boleh dimakan serta tidak dianggap najis, bahkan al-Ramli berpendapat, hukum tersebut berlaku juga kepada ikan yang besar.
   
 2. Sekiranya ia dihukum bersih, syarak menetapkan hukum memakannya bergantung pula pada pandangan pakar perubatan yang dipercayai sama ada ia boleh memudaratkan ataupun tidak. Sekiranya mudarat maka tidak boleh dimakan kerana memberi kesan pada kesihatan, begitulah sebaliknya.
   
 3. Sehubungan itu, berdasarkan masyaqqah yang perlu dihadapi untuk memproses ikan dalam kuantiti yang banyak sehingga terlalu sukar untuk dibuang kandungan isi perut ikan satu persatu, dan realiti semasa industri komersil pemprosesan minyak ikan pada masa ini yang perlu mematuhi standard dan piawaian yang ketat bagi memastikan ianya bersih dan selamat digunakan, serta dengan mengambilkira kepentingan, manfaat dan kegunaan minyak ikan kepada kesihatan manusia, Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa minyak ikan yang diproses secara komersial dalam kuantiti yang  melibatkan beribu-ribu tan ikan tanpa dibuang perut atau najisnya adalah suci dan halal dimakan.
 
Keterangan/Hujah: 
1. Mesyuarat Panel Pengesahan Halal Malaysia (MPPHM) JAKIM pada 10 Oktober 2013 telah membangkitkan isu yang baru dikenalpasti melalui pengauditan yang telah dibuat terhadap sijil halal yang dikeluarkan kepada syarikat yang mengeluarkan produk-produk berasaskan minyak ikan cod dan capelin yang banyak dijual di farmasi dan pasaraya seluruh negara.
 
2. Isu tersebut adalah berkaitan dengan ikan-ikan cod atau capelin yang diproses untuk dibuat minyak tidak dibersihkan sewajarnya, iaitu tidak dibuang perut atau najisnya terlebih dahulu sebelum diproses untuk menghasilkan minyak.
 
3. Berdasarkan penjelasan yang diberikan, minyak capelin diperolehi dari ikan yang ditangkap khusus untuk dibuat minyak ikan. Ikan-ikan tersebut diproses terus tanpa dibasuh atau dipotong terlebih dahulu. Ini kerana ia diproses dalam jumlah atau kuantiti yang besar melibatkan beribu-ribu tan ikan (satu tan mengandungi lebih kurang 40,000 ekor ikan capelin yang beratnya antara 15-30 gram).
 
4. Ikan capelin yang ditangkap nelayan akan terus dibawa ke tapak kilang untuk disimpan sebelum diproses. Proses dilakukan dengan kaedah mengukus ikan tersebut untuk memecahkan sel-sel untuk menghasilkan minyak. Kemudian sisa ikan tersebut akan diasingkan untuk memisahkan antara pepejal daripada cecair. Proses mekanikal kemudiannya digunakan untuk memisahkan pula antara minyak dan air. Minyak ikan mentah yang siap akan disimpan dalam tangki simpanan sebelum diedarkan.
 
5. Kesemua minyak ikan capelin yang siap diproses ini adalah mematuhi syarat hygiene yang ditetapkan oleh Kesatuan Eropah (EU) dan selamat untuk kegunaan manusia.

6. Maklumat yang diberikan juga menyatakan proses yang sama (standard) digunakan oleh pengilang untuk menghasilkan minyak ikan cod, minyak omega 3 dan seumpamanya yang dihasilkan seleuruh dunia.
 
7. Dalam taklimat yang disampaikan oleh pihak syarikat GSK kepada JAKIM pada 12 Februari 2014 telah memaklumkan perkara yang sama. Dalam taklimat tersebut juga diterangkan secara terperinci lagi proses yang diamalkan syarikat pengilang untuk mendapat minyak ikan (wet reduction process) sebaik sahaja ikan dibawa turun dari kapal yang melibatkan proses memasak (cooking), memampat (pressing), menyejat dan memisahkan antara air dan minyak, seterusnya mengering dan mengisar lebihan untuk dijadikan makanan ikan.
 
8. Terdapat kemusykilan, terutamanya di kalangan orang awam dan pengamal mazhab terutama mazhab al-Shafie tentang keharusan memakan ikan bersekali kandungan isi perut ikan. Ini kerana terdapat pandangan fuqaha mazhab yang mengharamkan makan najis yang terdapat dalam perut ikan, ada juga pendapat yang hanya mengharamkan makan najis dari perut ikan yang besar dan ada juga di kalangan fuqaha yang membolehkannya.
 
9. Jabatan Mufti Brunei dalam majalah Pelita Brunei telah mengulas atau memberi panduan mengenai isi perut ikan dan menyatakan ikan sepertimana juga dengan haiwan yang lainnya, memiliki rongga perut dan pada rongga perutnya itu juga terkandung kotoran dan najis. Menurut ulama, sesuatu yang keluar (berasal) dari rongga perut haiwan, tidak terkecuali ikan, merupakan najis. Oleh yang demikian, najis ikan juga dihukumkan sebagai najis. Namun ulama telah menjelaskan bahawa adalah halal memakan ikan kecil yang dimasak, seumpama digoreng atau dibakar, bersama dengan isi perutnya, tanpa dibersihkan atau dibuang terlebih dahulu kotoran yang terkandung dalam perutnya. Kandungan kotoran (isi perut) ikan kecil tersebut adalah dimaafkan. Imam Ibn Hajar Rahimahullah juga berpendapat bahawa tidak wajib membersihkan atau membuang kandungan kotoran dalam perut ikan kecil kerana kesukaran untuk membersihkan isi perutnya. Adapun ikan besar yang digoreng atau dibakar, hukumnya adalah haram memakannya bersama dengan isi perutnya kerana najis dalam perut ikan yang besar adalah tidak dimaafkan, disamping tiada kesukaran untuk membersihkan kotoran yang terdapat di dalam perut ikan yang besar.
 
10 . Ikan merupakan benda hidup dalam kumpulan haiwan yang mempunyai tulang belakang. Ciri-ciri ikan adalah seperti berikut:
 
i. Hidup di dalam air
ii. Mempunyai sisik yang berlendir
iii. Mempunyai sirip untuk bergerak
iv. Bernafas melalui insang
v. Membiak secara bertelur; dan
vi. Berdarah sejuk
 
11. Ikan ialah makanan untuk banyak spesis. Ia merupakan salah satu sumber protein manusia yang penting sepanjang sejarah tercatat. Allah SWT sendiri turut merakam perihal ikan sebagai makanan melalui firman-Nya dalam surah Al-Nahl, ayat 14:

Maksudnya:
“Dan Dialah yang menundukkan lautan (untuk mu), agar kamu dapat makan daging yang segar (ikan) darinya, dan dari lautan itu kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu belayar padanya, dan agar kamu mencari sebahagian kurnia-Nya, dan agar kamu bersyukur.”

12. Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan ikan yang hidup dalam air sebagai makanan ketika ditanya tentang air laut dengan sabdanya:

هو الطهور ماءه الحل ميتته
Maksudnya: “Ia (air laut) itu bersih dan halal bangkainya”
 
Dalam satu hadis lain Nabi SAW ada bersabda:

احلت لنا ميتتان: الحوت والجراد
Maksudnya: “Dihalalkan kepada kami dua jenis bangkai iaitu: ikan dan belalang”
 
13. Ikan sebagai sumber makanan yang halal bagi umat Islam tidak perlu dipersoalkan lagi kerana ia jelas disebut dalam Al-Quran dan hadis sebagaimana disebutkan sebelum ini. Apa yang menjadi perbahasan di kalangan para fuqaha ialah adakah keseluruhan ikan tersebut halal dimakan, atau terdapat bahagian tertentu seperti kandungan isi perut ikan yang mengandungi najis yang tidak boleh atau haram bagi umat Islam memakannya.
 
14. Para fuqaha Mazhab dalam hal ini telah berbeza pendapat seperti berikut:
 
i. Maliki
 
Imam Malik berpendapat semua binatang yang boleh dimakan adalah suci najisnya. Pendapat Imam Malik dan lain-lain yang sama dengannya telah dinukilkan dalam bentuk syair oleh al-Syeikh Abdullah bin Abi Bakr Ba Syuaib:
 
روث لمأكول لدى زهريهم        وعطاء و الثورى والروياني
وامام نخع و ابن سيرين واص    طخري والشعبي والشيباني
وابن خزيمة منذر حبانهم          ثم ابن حنبل مالك الرياني
طهر وزاد الظاهرية والبخا        ري لغير فضلة الا نسان

“Najis haiwan yang boleh dimakan di sisi al-Zuhri, Ata’, a-Thauri, al-Ruyani, Imam Nakhaei, Ibn Sirin, Istakhri, al-Sya’bi. Al-Syaibani, Ibn Khuzaimah, Munzir, Ibn Hanbal, Malik al-Rayyani adalah bersih. Al-Zahirih dan al-Bukhari menambah kecuali najis manusia”
 
ii. Shafi’i
 
Pendapat yang asah dalam mazhab Shafi’i menurut al-Buraihimi menyatakan najis ikan dan belalang juga hukumnya najis. Pengarang al-Ibanah pula berpendapat sebaliknya (suci). Imam al-Nawawi pula menyatakan bahawa air kencing, darah dan najis ikan dan belalang, najis haiwan yang tidak mempunyai darah mengalir, darah yang ada di dalam hati dan limpa mempunyai dua pandangan (di kalangan fuqaha al-Shafi’i), pendapat yang asah ialah kesemuanya dianggap najis.
 
Ibn Hajar, Ziyad, al-Ramli dan lain-lain telah bersepakat bahawa apa-apa yang ada dalam perut ikan yang kecil sama ada darah atau najis adalah suci dan boleh dimakan serta tidak dianggap najis, bahkan al-Ramli berpendapat, hokum tersebut berlaku juga kepada ikan yang besar.
 
iii. Hanbali
 
Imam Hanbali juga sependapat dengan Imam Malik dalam perkara ini.
 
15. Hujah pendapat yang mengatakan najis ikan adalah bersih adalah berpegang kepada umum ayat dan hadis Nabi SAW sebelum ini yang secara jelas menyatakan binatang laut keseluruhannya termasuk ikan adalah halal dimakan sekalipun telah mati. Sementara pendapat yang mengatakan najis ikan sebagai kotoran pula melihat kepada sifat najis itu sendiri walaupun ia daripada ikan atau belalang tetap dianggap najis kerana Rasulullah SAW apabila dibawa dua biji batu dan najis binatang (yang telah keras) untuk beristinjak maka baginda telah mengambil batu dan membuang najis binatang tersebut, seraya berkata “ini adalah kotoran”.
 
16. Pengarang al-Mauwsuah al-Fiqhiyah ada membangkitkan isu hukum ikan yang diletakkan garam (ikan pekasam/jeruk dan seumpamanya), keempat-empat fuqaha mazhab kesemuanya menghukum ikan tersebut bersih sekiranya dari jenis ikan kecil, najis yang ada dalam perutnya adalah dimaafkan kerana kesukaran untuk membuangnya. Sekiranya ikan tersebut jenis yang besar maka fuqaha Hanafiah, Hanabilah, Ibn Arabi dan al-Dardir dari fuqaha Malikiah berpendapat sebaliknya. Adapun sekiranya ia dihukum bersih, syarak menetapkan hukum memakannya bergantung pula pada pandangan pakar perubatan yang dipercayai sama ada ia boleh memudaratkan ataupun tidak. Sekiranya mudarat maka tidak boleh dimakan kerana memberi kesan pada kesihatan, begitulah sebaliknya.
 
17. Ukuran kecil atau besar ikan tersebut menurut fuqaha ialah:
 
i. Apa yang menurut adat kebiasannya diakui atau disebut sebagai ukuran ikan kecil;
ii. Sekadar dua jari besarnya. Ini adalah pendapat al-‘Allamah ‘Ali al-Syabramallisi Rahimahullah.
 
18. Ulama moden seperti Dr. Yusof al-Qaradawi lebih cenderung memilih pendapat yang menghalalkan semua binatang yang ada di dalam air. Beliau menyebutkan binatang laut iaitu semua binatang yang hidupnya di dalam air. Binatang-binatang ini semuanya halal walau diperolehi dalam keadaan mana sekalipun, sama ada waktu diambilnya itu masih dalam keadaan hidup ataupun sudah bangkai, terapung atau tidak. Binatang-binatang tersebut sama ada ikan ataupun yang lain, seperti anjing laut, babi lalut dan sebagainya. Orang yang mengambilnya tidak lagi perlu diperbincangkan, apakah seorang muslim ataupun orang kafir.

19. Dalam hal ini Allah SWT memberikan keluasan kepada hamba-hambaNya dengan memberikan keharusan untuk makan semua binatang laut, tidak ada satupun yang diharamkan dan tidak ada satupun pensyaratan untuk menyembelihnya seperti yang berlaku pada binatang lain. Bahkan Allah SWT menyerahkan bulat-bulat kepada manusia untuk mengambil dan menjadikannya sebagai modal kekayaan menurut keperluannya dengan usaha semaksima mungkin untuk tidak menyeksanya.
 
20. Secara umumnya terdapat dua pandangan dalam isu ini, iaitu:
 
i. Pandangan yang menyatakan bahawa kandungan isi perut haiwan yang boleh di makan (termasuk ikan) adalah suci;

ii. Pandangan yang menyatakan bahawa kandungan isi perut ikan kecil sahaja yang dibenarkan, manakala kandungan isi perut daripada ikan yang besar adalah dianggap najis.
 
21. Sekiranya pandangan pertama diterima pakai maka tiada masalah untuk menerima dan memperaku proses sedia ada yang telah diamalkan sekarang. Sekiranya pandangan yang kedua diterima pakai, maka hanya ikan capelin yang dilihat boleh diperakukan kerana dari segi adatnya ia adalah ikan kecil yang boleh diproses tanpa dibuang perut atau najisnya, manakala ikan cod dan seumpamanya tidak boleh diproses sebelum dibuang kotoran atau perutnya terlebih dahulu.
 
22. Berasaskan pandangan, hujah dan dalil yang dikemukakan, pertimbangan-pertimbangan berikut turut diambilkira dalam penentuan hukum terhadap isu ini, iaitu:
 
i. Kandungan isi perut ikan adalah antara hukum yang tidak disebut secara jelas mengenainya sama ada dalam al-Quran mahupun Sunnah Rasulullah SAW;

ii. Sehubungan itu, terdapat perbezaan pendapat mazhab Shafi’i dalam isu ini. Walau bagaimanapun pendapat yang paling asah dalam mazhab Shafi’i menghukum kandungan isi perut dari perut ikan besar adalah dianggap najis.
 
iii. Terdapat juga pandangan mazhab-mazhab lain yang perlu dinilai terutama dalam masalah hukum yang melibatkan manfaat umum kepada masyarakat;
 
iv. Kesesuaian mengaplikasi kaedah umum balwa dalam masalah ikan yang terlampau banyak sehingga terlalu sukar untuk dibuang kandungan isi perut ikan satu persatu dengan syarat tidak memudaratkan manusia untuk memakannya;
 
v. Realiti semasa dalam industri komersil pemprosesan minyak ikan pada masa ini (yang dikuasai oleh orang bukan Islam) tidak mengamalkan dasar membersihkan perut ikan terlebih dahulu sebelum diproses;
 
vi. Mengambilkira kepentingan dan kegunaan minyak ikan kepada kesihatan manusia sama ada sebagai satu keperluan atau supplemen tambahan sahaja; dan
 
vii. Mengutamakan pendapat yang lebih mudah berbanding dengan pendapat yang ketat dalam isu ini dilihat lebih menepati kehendak al-Quran dan hadis Nabi SAW yang menuntut supaya dipermudahkan sebarang urusan selagi mana tidak bertentangan dengan Hukum Syarak.

Wallahu A’lam.

ISU UMAT ISLAM YANG BERJUANG ATAS NAMA ISIS

sumber: e-fatwa.gov.my

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-106 yang bersidang pada 21 - 22 Oktober 2014 telah membincangkan Isu Umat Islam Malaysia Yang Berjuang Atas Nama ISIS. Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut:
1. Setelah meneliti laporan penyelidikan yang telah diperakukan oleh Panel Pakar Akidah JAKIM dan kertas kerja yang disediakan serta meneliti fakta-fakta, hujah-hujah dan pandangan yang dikemukakan, Muzakarah mendapati bahawa:
i. Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) atau Islamic State of Iraq and Levant (ISIL) merupakan rentetan dari gerakan Salafi Jihadi di Iraq yang pada asalnya terdiri dari tiga organisasi jihad yang berbeza: iaitu Ansar al-Islam yang terdiri dari kelompok Salafi Jihadi warga Iraq yang membentuk kawasan ‘pemerintahan Islam’ mereka yang tersendiri dan mengamalkan kehidupan Islami ortodoks dan radikal, keduanya, kumpulan Mujahidin berasal dari Jordan di bumi Iraq yang mengisytiharkan diri mereka sebagai ‘Jamaah al-Tawhid wa al-Jihad’ di bawah pimpinan Abu Mus’ab al-Zarqawi yang berhijrah ke Iraq untuk melancarkan jihad memerangi pendudukan tentera Amerika Syarikat ke atas bumi Iraq, dan juga kumpulan mujahidin al-Qaeda yang berhijrah dari Afghanistan, akibat serangan Amerika Syarikat ke atas bumi Afghan selepas peristiwa 11 September.
ii. Kebanyakan para ulama Ahli Sunnah Wal Jamaah di seluruh dunia telah mengingatkan umat Islam agar tidak terpengaruh dengan kumpulan ISIS atau ISIL ini kerana ideologi keganasan dan sikap mereka yang mengkafirkan orang yang tidak sehaluan dengan mereka dan menghalalkan darah mereka. Mereka membunuh rakyat tidak berdosa dan menghalau golongan Kristian dan Yazidi dengan penuh kezaliman. Para Ulama  Ahli Sunnah di seluruh dunia melabelkan ISIS atau ISIL ini sebagai Khawarij di  zaman moden dan Jumhur Ulama Ahli Sunnah bersepakat mengenai kesesatan dan juga penyelewengan golongan ini dan memperingatkan umat Islam agar tidak terpedaya dengan segala propaganda ISIS atau ISIL ini.

2. Sehubungan itu, berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan dan selaras dengan nas-nas syarak, Muzakarah berpandangan bahawa kecenderungan dan keghairahan umat Islam untuk berjihad atas nama ISIS atau ISIL di bumi Syria adalah berpunca daripada kekeliruan dalam memahami konsep jihad dan mati syahid yang sebenar menurut Hukum Syarak. Seruan jihad dan mati syahid yang dipegang oleh mereka adalah bercanggah dengan Islam dan boleh membawa kepada kekufuran kerana mereka menghalalkan darah sesama umat Islam.

3. Oleh itu, Muzakarah menegaskan bahawa tindakan umat Islam dari Malaysia yang telah ataupun yang ingin berjuang atas nama jihad di bumi Syria bagi menyokong golongan ISIS atau ISIL adalah sia-sia kerana perjuangan mereka tidak tergolong sebagai jihad dan kematian mereka juga tidak dikategorikan sebagai syahid menurut kerangka Hukum Syarak.

4. Muzakarah menasihatkan seluruh umat Islam di Malaysia supaya menginsafi diri dan tidak mudah terpengaruh atau terjebak dengan keganasan dan propaganda perjuangan kumpulan ISIS atau ISIL ini.