.

30 Mac 2010

MAKSUD ISTERI NUSYUZ

Sumber: JAKIM

SOALAN

Apakah yang dimaksudkan dengan isteri nusyuz?


JAWAPAN

Isteri nusyuz ialah isteri yang menderhakai atau menentang suaminya tanpa alasan yang munasabah mangikut kehendak hukum syara'.
Contohnya , seorang suami telah menyediakan rumah yang sesuai dengan pendapatannya tetapi isteri enggan memdiami rumah yang disediakan suaminya, maka tindakan seumpama itu boleh dikenakan hukum nusyuz..